Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Savci - Venturia inaequallis

Datum zadnjega
podatka za to postajo: 1.6.2020 00:00
Izpis spremljanj za leto 2020
Datum
opazovanja
Stadij Delež
osebkov v stadiju
Opombe
01.06.2020 01.06.2020 konec primarnih okužb
04.03.2020 04.03.2020 askospore zrele
04.03.2020 04.03.2020 prvi izbruh askospor v naravi


Izpis spremljanj za leto 2019
Izpis spremljanj za leto 2018
Izpis spremljanj za leto 2017
Izpis spremljanj za leto 2016
© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.