Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Črnova (Gradišnik) - Venturia inaequallis

Datum zadnjega
podatka za to postajo: 19.3.2019 00:00
Izpis spremljanj za leto 2019
Datum
opazovanja
Stadij Delež
osebkov v stadiju
Opombe
19.03.2019 19.03.2019 prvi izbruh askospor v naravi


Izpis spremljanj za leto 2018
Izpis spremljanj za leto 2017
Izpis spremljanj za leto 2016
Izpis spremljanj za leto 2015
© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.