Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Selnica ob Dravi

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Vremenska postaja je postavljena na zemljišču KZ Selnica ob Dravi, v bližini hladilnice sadja. Lega je skoraj popolnoma odprta, le na JZ je hladilnica sadja, ki je od vremenske postaje oddaljena najmanj 50 m . V bližini vremenske postaje (severno) se nahajajo nasadi jablane KZ Selnica ob Dravi (najmanj 100 m oddaljeni). Teren okrog vremenske postaje je raven.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Ravnine Nadmorska višina: 309 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: travnik, pašnik
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: distrična rjava tla, na miocenskih peskih, peščenjakih in konglomeratih, tipična
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis meteorološke postaje:

49160 Selnica ob Dravi
Datum postavitve postaje na lokaciji: 01.12.2011
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A753GSM, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: UVH, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura 2 m 13.84 °C 5.8.2020 03:30
Relativna vlaga 2 m 97.93 % RH 5.8.2020 03:30
Omočenost lista 9 U 5.8.2020 03:30
Sončno sevanje 0.55 W/m2 5.8.2020 03:30
Temperatura tal 5 cm 20.99 °C 5.8.2020 03:30
Hitrost vetra 3.34 km/h 5.8.2020 03:30
Smer vetra 272.47 ° 5.8.2020 03:30
Padavine 0.2 mm 5.8.2020 03:30


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0.0 04.08.2020 2,470.7 I 02.01.2020
73.0 04.08.2020 1,215.1 I 31.01.2020
80.0 04.08.2020 1,112.9 I 31.01.2020
100.0 04.08.2020 844.9 I 01.02.2020

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Tip vremenske postaje je ADCON A753GSM. Na postajo je nameščen senzor za temperaturo in relativno zračno vlago (na višini 2m od tal), senzor za merjenje smeri in hitrosti vetra (2,8 m od tal), senzor za omočenost listja (1,5 m od tal), senzor za merjenje količine padavin (zgornji rob posode 1,5 m od tal), senzor za merjenje sončnega sevanja (2m od tal) ter senzor za merjenje temperature tal (na globini 20 cm). Postaja se uporablja za napoved pojava bolezni in škodljivcev na sadnem drevju na širšem območju Selnice ob Dravi.
Opis lokacije postaje:
Vremenska postaja je postavljena na zemljišču KZ Selnica ob Dravi, v bližini hladilnice sadja. Lega je skoraj popolnoma odprta, le na JZ je hladilnica sadja, ki je od vremenske postaje oddaljena najmanj 50 m. V bližini vremenske postaje (severno) se nahajajo nasadi jablane KZ Selnica ob Dravi (najmanj 100 m oddaljeni). Teren okrog vremenske postaje je raven.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

Ni postaj.
ADCON - SELNICA - A753_bp.jpg

Bližnji posnetek vremenske postaje.

ADCON - SELNICA - A753_1_op.jpg

Oddaljeni posnetek vremenske postaje.

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.