Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Pradisiol

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Območje je intenzivno kmetijsko. Postaja se nahaja v intenzivnem vinogradu Vinakoper. Teren je popolnoma raven.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Popolnoma odprta lega
Makro lokacija: Ravnine Nadmorska višina: 3 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: vinograd
Urbanizacija: Nenaseljeno območje Tip tal: rendzina, na apnencu in dolomitu, surovi humus (tangel)
Komentar

Opis meteorološke postaje:

861649 Pradisiol
Datum postavitve postaje na lokaciji: 06.07.2016
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A753GSM, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD GO., Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura 2 m 15.95 °C 27.9.2020 17:30
Relativna vlaga 2 m 67.57 % RH 27.9.2020 17:30
Omočenost lista 0 U 27.9.2020 17:30
Padavine 0 mm 27.9.2020 17:30


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0.0 26.09.2020 4,063.2 I 02.01.2020
73.0 26.09.2020 2,291.7 I 19.01.2020
80.0 26.09.2020 2,145.8 I 26.01.2020
100.0 26.09.2020 1,752.3 I 28.01.2020

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja je A753GSM-GPRS. Nameščen je osnovni nabor senzorjev za temperaturo, omočenost listja in vlago na višini 1,5m od tal in merilec količine padavin na višini 3m od tal.Za postajo je odgovoren in skrbi KGZS Zavod Nova Gorica. Postaja se uporablja za spremljanje in napovedovanje bolezni vinske trte. Redni pregledi se izvajajo dvakrat na leto oziroma po potrebi.
Opis lokacije postaje:
Območje je intenzivno kmetijsko. Postaja se nahaja v intenzivnem vinogradu Vinakoper. Teren je popolnoma raven. Nadmorska višina je 3.45m.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

4693 Pradisiol
Datum postavitve postaje na lokaciji: 01.04.2010
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 05.07.2016
Tip postaje: A730MD, Merilna postaja

4693 Purisima
Datum postavitve postaje na lokaciji: 07.01.2006
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 30.06.2008
Tip postaje: A730MD, Merilna postaja

Pradisiol1.jpg

Postaja na lokaciji Pradisiol.

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.