Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Sremič

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Merilna lokacija se nahaja v vinogradu tik pod vrhom Sremiča. V neposredni bližini je zidanica, v bližini pa tudi radijska oddajna stolpa. Lokacija se uporablja tudi kot repeitorska za prenos signala radijskih naprav na Blanci, Artičah, Piršenbregu in Črncu.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Močan vpliv naselja, nasadov ali gozdov ter drugih velikih ovir za veter
Makro lokacija: Prelazi (sedla, prevoji) Nadmorska višina: 466 m
Nagib terena: 15° Smer nagiba terena: 235°
Profil terena: Konveksen (izbočen) Vrsta lokacije: vinograd
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: evtrična rjava tla, na bazičnih eruptivnih kamninah, koluvialna
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis meteorološke postaje:

49592 Sremič
Datum postavitve postaje na lokaciji: 20.03.2015
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A753, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD NM, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Relativna vlaga 2 m 67.74 % RH 10.8.2020 23:00
Temperatura 2 m 24.27 °C 10.8.2020 23:00
Omočenost lista 0 U 10.8.2020 23:00
Padavine 0 mm 10.8.2020 23:00


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0.0 09.08.2020 2,667.1 I 02.01.2020
73.0 09.08.2020 1,308.6 I 31.01.2020
80.0 09.08.2020 1,204.1 I 31.01.2020
100.0 09.08.2020 921.8 I 03.02.2020

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja ima vlogo merilne in vmesne (repetitorske postaje). Opremljena je s senzorji za padavine, temperaturo ozračja, relativno zračno vlago in omočenost listov.Postaja je na trenutni lokaciji v Sremiču postavljena začasno.
Opis lokacije postaje:
Merilna lokacija se nahaja v vinogradu tik pod vrhom Sremiča. V neposredni bližini je zidanica, v bližini pa tudi radijska oddajna stolpa.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

27473 Sremič
Datum postavitve postaje na lokaciji: 21.01.2008
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 12.10.2014
Tip postaje: A733, Merilna postaja

27392 Sremič
Datum postavitve postaje na lokaciji: 31.05.2005
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 20.01.2008
Tip postaje: Diagnostic A850 RTU, Merilna postaja

IMG_6045.JPG

IMG_6042.JPG

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.