Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Zimica

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Postaja je v intenzivnem jablanovem nasadu, 10 metrov od roba, v naselju Zimica pri Dupleku. Jablane dosežejo višino 3m. Lega je polodprta s pobočjem v smeri JZ. Teren zapira gozd na J v oddaljenosti 150m Teren je rahlo nagnjen in valovit.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Pobočje proti SW (od SSE do NW) Nadmorska višina: 289 m
Nagib terena: 10° Smer nagiba terena: 255°
Profil terena: Konveksen (izbočen) Vrsta lokacije: sadovnjak - intenzivni
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: evtrična rjava tla, na flišu in laporju s primesjo apnenih breč, tipična, srednje globoka
Komentar

Opis meteorološke postaje:

27472 Zimica
Datum postavitve postaje na lokaciji: 07.03.2008
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A733, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD MB, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura 2 m 12.45 °C 27.9.2020 18:30 Temperatura na višini 2 m
Relativna vlaga 2 m 78.73 % RH 27.9.2020 18:30 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Padavine 0 mm 27.9.2020 18:30 Padavine na višini 2 m
Omočenost lista 0 U 27.9.2020 18:30


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0.0 26.09.2020 3,650.7 I 02.01.2020
73.0 26.09.2020 1,970.8 I 31.01.2020
80.0 26.09.2020 1,829.0 I 31.01.2020
100.0 26.09.2020 1,442.4 I 01.02.2020

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja ima osnovni nabor senzorjev in je v lasti KGZS Zavoda Maribor. Postajo preglejuje in vzdržuje KGZS Zavod Maribor. Postaja se uporablja za napovedovanje bolezni in škodljivcev vinske trt, poljščin in sadnih rastlin na območju občine Duplek.
Opis lokacije postaje:
Postaja je v intenzivnem jablanovem nasadu, 10 metrov od roba, v naselju Zimica pri Dupleku. Jablane dosežejo višino 3m. Lega je polodprta s pobočjem v smeri JZ. Teren zapira gozd na J v oddaljenosti 150m Teren je rahlo nagnjen in valovit.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

5770
Datum postavitve postaje na lokaciji: 15.01.1999
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 07.03.2008
Tip postaje: A730MD, Merilna postaja

Zimica (7).jpg

Prikaz postaje s senzorji od blizu

Zimica.jpg

Postaja okolico na JV

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.