Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Labor

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Postaja se nahaja v intenzivnem vinogradu Vinakoper na nagnjenem terenu. Območje je intenzino kmetijsko in nenaseljeno.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Popolnoma odprta lega
Makro lokacija: Vrhovi ali grebeni hribov in prelazi Nadmorska višina: 34 m
Nagib terena: 20° Smer nagiba terena: 120°
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: vinograd
Urbanizacija: Nenaseljeno območje Tip tal: regosol, evtričen, na laporju in flišu
Komentar

Opis meteorološke postaje:

42414 Labor
Datum postavitve postaje na lokaciji: 06.02.2010
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A753GSM, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD GO., Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura 2 m 19.69 °C 5.8.2020 03:30 Temperatura na višini 2 m
Relativna vlaga 2 m 51.57 % RH 5.8.2020 03:30 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Omočenost lista 0 U 5.8.2020 03:30 Omočenost lista na višini 2 m
Padavine 0 mm 5.8.2020 03:30


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0.0 04.08.2020 3,068.6 I 02.01.2020
73.0 04.08.2020 1,552.1 I 02.01.2020
80.0 04.08.2020 1,431.1 I 02.01.2020
100.0 04.08.2020 1,132.7 I 24.02.2020

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja je tipa A753GSM. Na postaji so senzorji za merjenje omočenosti listja na višini 1,5m, za temperaturo zraka in zračno vlago na višini 1,5m, ter merilec količine padavin in solarni panel na 3m višine. Za postajo je odgovornen in skrbi KGZS Zavod Nova Gorica. Postaja se uporablja za spremljanje in napovedovanje bolezni vinske trte. Redni pregledi se izvajajo dvakrat na leto oziroma po potrebi.
Opis lokacije postaje:
Postaja se nahaja v velikem kompleksu intenzivnega vinograda Vinakoper. Teren je nagnjen proti JV. Območje je intenzivno vinogradniško in nenaseljeno. Na S strani se cca 150m od postaje nahaja stavba in pot. Nadmorska višina je 33,62m.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

Ni postaj.
Labor 1.jpg

Labor 2.jpg

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.