Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Svečina

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Postaja je postavljena v intenzivnem nasadu jablane v naselju Svečina. Postaja je postavljena na sadjarsko-vinogradniški legi, zato služi za napoved pojava bolezni in škodljivcev v sadjarstvu in vinogradništvu, na območju kraja Svečina.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Vrhovi ali grebeni hribov in prelazi Nadmorska višina: 368 m
Nagib terena: 15° Smer nagiba terena: 206°
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: sadovnjak - intenzivni
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: evtrična rjava tla, na eocenskem flišu, izprana
Komentar

Opis meteorološke postaje:

25165 Svečina
Datum postavitve postaje na lokaciji: 19.12.2018
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A733, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD MB, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Padavine 0 mm 27.1.2021 21:00
Omočenost lista 0 U 27.1.2021 21:00
Temperatura (2 m) -1 °C 27.1.2021 21:00
Relativna zračna vlaga (1,5 m) 73.4 %RH 27.1.2021 21:00


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0.0 26.01.2021 42.4 I 01.01.2021
73.0 26.01.2021 2.7 I 21.01.2021
80.0 26.01.2021 1.7 I 22.01.2021
100.0 26.01.2021 0.0 I

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja ima osnovni nabor senzorjev in je v lasti KGZS Zavoda Maribor. Postajo preglejuje in vzdržuje KGZS Zavod Maribor vsaj 1x letno. Postaja se uporablja za napovedovanje bolezni in škodljivcev v sadjarstvu in vinogradništvu na območju kraja Svečina.
Opis lokacije postaje:

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

24393 Svečina
Datum postavitve postaje na lokaciji: 02.09.2005
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 19.12.2018
Tip postaje: A733, Merilna postaja

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.