Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Svečina

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Postaja stoji v vrsti vinograda, v katerem se izvaja intenzivna pridelava grozdja. Lega je odprta, na vrhu griča. 30m v smeri SV se nahaja stanovanjska stavba z radijskim oddajnikom. Teren je izbočen in nagnjen proti zahodu. V tej smeri je v širšem delu območje poraščeno z listnatim gozdom.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Popolnoma odprta lega
Makro lokacija: Vrhovi ali grebeni hribov in prelazi Nadmorska višina: 418 m
Nagib terena: 19° Smer nagiba terena: 240°
Profil terena: Konveksen (izbočen) Vrsta lokacije: vinograd
Urbanizacija: Nenaseljeno območje Tip tal: evtrična rjava tla, na eocenskem flišu, izprana
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis meteorološke postaje:

25165 Svečina
Datum postavitve postaje na lokaciji: 19.12.2018
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A733, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD MB, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Padavine 0 mm 11.8.2020 00:30
Omočenost lista 10 U 11.8.2020 00:30
Temperatura 2 m 19.37 °C 11.8.2020 00:30
Relativna vlaga 2 m 95.31 % RH 11.8.2020 00:30


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0.0 09.08.2020 2,609.3 I 02.01.2020
73.0 09.08.2020 1,301.8 I 31.01.2020
80.0 09.08.2020 1,196.0 I 31.01.2020
100.0 09.08.2020 913.0 I 31.01.2020

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja ima osnovni nabor senzorjev in je v lasti KGZS Zavoda Maribor. Postajo preglejuje in vzdržuje KGZS Zavod Maribor vsaj 1x letno. Postaja se uporablja za napovedovanje bolezni in škodljivcev vinske trte, sadjarstva in poljedelstva na območju občine Puconci z okolico.
Opis lokacije postaje:

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

24393 Svečina
Datum postavitve postaje na lokaciji: 02.09.2005
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 19.12.2018
Tip postaje: A733, Merilna postaja

Sebeborci (6).jpg

Postaja v vrsti vinograda

Sebeborci.jpg

Postaja, na koncu lesena vikend hiša

Sebeborci (5).jpg

Vinograd, v ozadju hiše

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.