Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Ritoznoj

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Postaja postavljena v obsežen kompleks vinogradov,v smeri SZ 250m oddaljena od naselja Ritoznoj. Vinska trta doseže višino 2- 2,2m. Lega je popolnoma odprta in ravna. V širšem prostoru je teren zaprt s hribovjem na severu, oddaljenem 500m. Bližnjih ovir ni.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Popolnoma odprta lega
Makro lokacija: Ravnine Nadmorska višina: 398 m
Nagib terena: Smer nagiba terena: 180°
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: vinograd
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: evtrična rjava tla, na eocenskem flišu, tipična, srednje globoka
Komentar

Opis meteorološke postaje:

27393 Ritoznoj
Datum postavitve postaje na lokaciji: 28.11.2018
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A733, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD MB, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura 2 m 13.02 °C 5.8.2020 04:05
Relativna vlaga 2 m 98.78 % RH 5.8.2020 04:05
Omočenost lista 6 U 5.8.2020 04:05
Padavine 0 mm 5.8.2020 04:05


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0.0 04.08.2020 2,571.7 I 02.01.2020
73.0 04.08.2020 1,271.8 I 31.01.2020
80.0 04.08.2020 1,168.1 I 31.01.2020
100.0 04.08.2020 895.0 I 01.02.2020

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja ima osnovni nabor senzorjev. Je v lasti KGZS Zavoda Maribor, ki jo tudi vzdržuje in opravlja redne tehnične preglede. Postaja se uporablja za napovedovanje pojava bolezni in škodljivcev vinske trte in sadnih rastlin na območju od Maribora do Slovenske Bistrice.
Opis lokacije postaje:
Postaja postavljena v obsežen kompleks vinogradov,v smeri SZ 250m oddaljena od naselja Ritoznoj. Vinska trta doseže višino 2- 2,2m. Lega je popolnoma odprta in ravna. V širšem prostoru je teren zaprt s hribovjem na severu, oddaljenem 500m. Bližnjih ovir ni.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

5682 Ritoznoj
Datum postavitve postaje na lokaciji: 09.03.1999
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 12.06.2012
Tip postaje: A730MD, Merilna postaja

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.