Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Blanca

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Lokacija je intenzivno sadjarsko vinogradniška. Površino pobočja prekriva le nasad jablane. V bližini je poleg ceste še asfaltirana delovna ploščad površine 500 m2 in gospodarsko poslopje.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Nehomogena lokacija, ki predstavlja širše območje Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Pobočje proti SW (od SSE do NW) Nadmorska višina: 278 m
Nagib terena: Smer nagiba terena: 230°
Profil terena: Konveksen (izbočen) Vrsta lokacije: sadovnjak - intenzivni
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: evtrična rjava tla, na mehkih karbonatnih kamninah (lapornati apnenci), koluvialna
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis meteorološke postaje:

48319 Blanca 1
Datum postavitve postaje na lokaciji: 10.09.2018
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A753, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD NM, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: DA

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Omočenost lista (1,5 m) 0 U 17.1.2022 07:30 Omočenost lista na višini 1,5 m
Temperatura (2 m) -3 °C 17.1.2022 07:30 Temperatura na višini 2 m
Relativna zračna vlaga (2 m) 100 %RH 17.1.2022 07:30 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Padavine 0 mm 17.1.2022 07:30 Padavine na višini 2 m


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0.0 17.01.2022 43.8 I 01.01.2022
7.3 17.01.2022 5.7 I 03.01.2022
8.0 17.01.2022 3.6 I 04.01.2022
10.0 17.01.2022 0.3 I 04.01.2022

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Merilna naprava A753 Blanca pri Sevnici. Postaja ima od 12.3.2019 dalje razširjeni nabor senzorjev. Za postajo med letom skrbi KGZS - Zavod NM in vodja pridelave na Sadjarstvu Blanca (Cvelbar Urška). Naprava se napaja preko solarnega panela. Redna vzdrževanja merilne naprave in senzorjev se izvaja na začetku in koncu vegetacijskega obdobja. Med letom so potrebni dodatni pregledi delovanja naprave. Postaja se primarno uporablja za dajanje napovedi pojavov škodljivcev in bolezni sadnega drevja ter tudi vinske trte na območju Sevnice. Na Blanci je postavljena med dvema nasadoma jablan.
Opis lokacije postaje:
Naprava tipa A753 je locirana v nasadu jablane na vzpetini nad Blanco. Ob nasadu (20 m severno) poteka asfaltirana cesta, v bližini je tudi nakladalna ploščad in gospodarski objekt (70 m severno).

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

27263 Blanca
Datum postavitve postaje na lokaciji: 13.11.2009
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 10.09.2018
Tip postaje: A740, Merilna postaja

27263 Trška gora
Datum postavitve postaje na lokaciji: 21.09.2006
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 15.10.2008
Tip postaje: A740, Merilna postaja

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.