Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Latkova vas

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Lokacija je poljedelsko-hmeljarska.Na lokaciji je postavljena meteorološka postaja, spremlja se tudi fenologija škodljivih organizmov.Teren je raven. Na S strani (200 m) stran poteka trasa avtoceste na JJV strani (100 mod postaje) stoji obiralna lopa za hmelj.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Dno široke doline (razmerje globina:širina<1) Nadmorska višina: 279 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: neobdelana kmetijska zemljišča
Urbanizacija: Nenaseljeno območje Tip tal: evtrična rjava tla, na aluvialno-koluvialnem nanosu, tipična, globoka
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis meteorološke postaje:

48453 Latkova vas
Datum postavitve postaje na lokaciji: 16.11.2011
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A753GSM, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: UVH, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Hitrost vetra 5.43 km/h 27.9.2020 17:30
Smer vetra 95.57 ° 27.9.2020 17:30
Temperatura 2 m 13.82 °C 27.9.2020 17:30
Omočenost lista 0 U 27.9.2020 17:30
Relativna vlaga 2 m 68.57 % RH 27.9.2020 17:30
Sončno sevanje 72.63 W/m2 27.9.2020 17:30
Zračni tlak 974.96 mbar 27.9.2020 17:30
Temperatura tal 5 cm 14.55 °C 27.9.2020 17:30
Padavine 0 mm 27.9.2020 17:30
Padavine (ogr.s.) 0 mm 27.9.2020 17:30


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0.0 26.09.2020 3,578.3 I 04.01.2020
73.0 26.09.2020 1,898.9 I 31.01.2020
80.0 26.09.2020 1,757.7 I 31.01.2020
100.0 26.09.2020 1,385.5 I 31.01.2020

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja je postavljena z namenom zbiraja agromemeteoroloških podatkov. Ima razširjen nabor senzorjev.
Opis lokacije postaje:
Postaja je postavljena na opazovalni prostor ETP postaje in je ograjena z 2 m visoko ograjo. Stoji na ravnem in odprtem terenu. Znotraj ograje 2m stran v smeri proti J stoji meteorološka hišica. Na J (100 m stran) se nahaja hmeljišče, na S strani (200 m) pa poteka trasa avtoceste, ki zavija proti Z in se od postaje oddaljuje. Od ograje postaje v smeri JZ, V in SV se razprostirajo njive in travniki. Neposredno ob ograji (1-2m) v smeri JJV so kupi hmeljevih odpadkov. Na JJV strani (100 m) stoji obiralna lopa za hmelj, ki je po oceni visoka 12 do 15 m in zaradi zadostne oddaljenosti ne predstavlja ovire za izvajanje agrometeoroloških meritev. Drugih ovir ni.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

19449 Orla vas (ETP)
Datum postavitve postaje na lokaciji: 02.10.2006
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 07.07.2008
Tip postaje: A733, Merilna postaja

5686 Orla vas
Datum postavitve postaje na lokaciji: 02.04.1999
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 25.05.2007
Tip postaje: A730MD, Merilna postaja

LatkovaVas_2018.jpg

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.