Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Parižlje

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Meteorološka postaja stoji na robu travnika med cesto, gospodarskim poslopjem in hmeljiščem. Teren je raven. Na JV strani stoji gospodarsko poslopje, za njim čez cesto proti vzhodu pa se začenja ali končuje vas.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Dno široke doline (razmerje globina:širina<1) Nadmorska višina: 293 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: travnik, pašnik
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: evtrična rjava tla, na moreni, psevdooglejena
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis meteorološke postaje:

24303 Parižlje
Datum postavitve postaje na lokaciji: 08.10.2009
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A733, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO SLOVENIJE, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura 2 m 16,78 °C 23.7.2018 05:00 Temperatura na višini 2 m
Relativna vlaga 2 m 99,68 % RH 23.7.2018 05:00 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Omočenost lista 10 U 23.7.2018 05:00 Omočenost lista na višini 2 m
Padavine 0 mm 23.7.2018 05:00 Padavine na višini 2 m


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0,0 22.07.2018 2.278,9 I 02.01.2018
7,3 22.07.2018 1.211,4 I 05.01.2018
8,0 22.07.2018 1.125,0 I 06.01.2018
10,0 22.07.2018 891,1 I 06.01.2018

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja je bila premeščena iz Libelič. V Libeličah so jo postavili 18.3.2005 in je tam stala do 8.10.2009. Na sedanji lokaciji v Parižljah stoji od 8.10.2009 dalje. Postaja se dvakrat letno pregleda, ostala vzdrževalna dela pa se opravijo po potrebi.
Opis lokacije postaje:
Postaja stoji na robu travnika. Teren je raven. (V neposredni bližini na SZ strani je zloženih nekaj bal.). V smeri JV (7m od postaje ) stoji okrog 6 m visoko gospodarsko poslopje. Na V (cca 20 m) in na J (15 m) strani od postaje travnik polkrožno omejuje lokalna asvaltna cesta. Na Z strani, nekoliko proti S je njiva. Obdelovalna zemljišča služijo pridelavi koruze in pšenice v kolobarju. Na Z in JZ strani (10 m ) se razprostira hmeljišče. Bližina gospodarskega poslopja na eni strani in hmeljišča na drugi lahko predstavlja oviro za izvajanje agrometeoroloških meritev.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

Ni postaj.
24303Parizlje_0024.JPG

24303Parizlje_0025.JPG

24303Parizlje_0026.JPG

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.