Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Gabrovka

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Opis ni na voljo.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Močan vpliv naselja, nasadov ali gozdov ter drugih velikih ovir za veter
Makro lokacija: Nadmorska višina: 487 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Vrsta lokacije:
Urbanizacija: Tip tal: evtrična rjava tla, na moreni, tipična
Komentar

Opis meteorološke postaje:

38756 Gabrovka
Datum postavitve postaje na lokaciji: 20.03.2009
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A733GSM, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KIS, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Omočenost lista 4 U 11.12.2017 09:30 Omočenost lista na višini 2 m
Padavine 1 mm 11.12.2017 09:30 Padavine na višini 2 m
Temperatura 2 m 8,3 °C 11.12.2017 09:30 Temperatura na višini 2 m
Relativna vlaga 2 m 83,86 % RH 11.12.2017 09:30 Relativna zračna vlaga na višini 2 m


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0,0 10.12.2017 4.169,2 I 02.01.2017
7,3 10.12.2017 2.127,8 I 02.02.2017
8,0 10.12.2017 1.957,6 I 03.02.2017
10,0 10.12.2017 1.509,5 I 04.03.2017

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja tipa A733 GSM stoji v intenzivnem nasadu jablan. Nameščene ima senzorje za merjenje temperature, relativne zračne vlage, padavin in omočenosti listov. Pregled postaje in čiščenje senzorjev ter solarnega panela opravljamo dvakrat letno.
Opis lokacije postaje:
Postaja stoji ob nasadu jablan v Gabrovki na nadmorski višini 470 m. Pobočje je nagnjeno proti jugozahodu. Postaja je 10 m oddaljena od skladišča, kjer se začenja vas.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

Ni postaj.
Gabrovka_1.JPG

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.