Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Senožeti

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Postaja stoji v sadovnjaku ob cesti Ljubljana-Litija, 200 m severno od reke Save. Severno in severozahodno nad postajo (cca 100m) se začne gozd.
Opis lastnosti tal:
Srednje težka,, globoka tla.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Močan vpliv naselja, nasadov ali gozdov ter drugih velikih ovir za veter
Makro lokacija: Pobočje proti NE (od NNW do SE) Nadmorska višina: 271 m
Nagib terena: 20° Smer nagiba terena: 135°
Profil terena: Konkaven (vbočen) Vrsta lokacije: sadovnjak - intenzivni
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: evtrična rjava tla, na ledenodobnih prodnatih in peščenih nasutinah rek in reč.vršaju, tipična, sred
Komentar

Opis meteorološke postaje:

37929 Senožeti
Datum postavitve postaje na lokaciji: 15.11.2007
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A733GSM, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KIS, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Omočenost lista 8 U 23.7.2018 05:00 Omočenost lista na višini 2 m
Padavine 0 mm 23.7.2018 05:00 Padavine na višini 2 m
Temperatura 2 m 16,68 °C 23.7.2018 05:00
Relativna vlaga 2 m 99,93 % RH 23.7.2018 05:00


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0,0 22.07.2018 2.227,0 I 02.01.2018
7,3 22.07.2018 1.166,7 I 06.01.2018
8,0 22.07.2018 1.080,2 I 06.01.2018
10,0 22.07.2018 848,9 I 30.03.2018

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja tipa A733 GSM je nameščena v intenzivnem nasadu jablan v Senožetih. Nemeščene ima senzorje za temperaturo in relativno zračno vlago, omočenost listov in padavine. Pregled postaje in čiščenje senzorjev se izvaja dvakrat letno.
Opis lokacije postaje:
Postaja stoji v sadovnjaku ob cesti Ljubljana-Litija, 200 m severno od reke Save. Severno in severozahodno nad postajo (cca 100m) se začne gozd.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

37929 Senožeti
Datum postavitve postaje na lokaciji: 10.10.2007
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 16.05.2008
Tip postaje: A733GSM, Merilna postaja

7471 Senožeti
Datum postavitve postaje na lokaciji: 11.04.2000
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 11.12.2005
Tip postaje: , Merilna postaja

Senožeti_1.jpg

Senožeti_2.JPG

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.