Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Senožeti

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Postaja stoji v sadovnjaku ob cesti Ljubljana-Litija, 200 m severno od reke Save. Severno in severozahodno nad postajo (cca 100m) se začne gozd.
Opis lastnosti tal:
Srednje težka,, globoka tla.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Močan vpliv naselja, nasadov ali gozdov ter drugih velikih ovir za veter
Makro lokacija: Pobočje proti NE (od NNW do SE) Nadmorska višina: 271 m
Nagib terena: 20° Smer nagiba terena: 135°
Profil terena: Konkaven (vbočen) Vrsta lokacije: sadovnjak - intenzivni
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: evtrična rjava tla, na ledenodobnih prodnatih in peščenih nasutinah rek in reč.vršaju, tipična, sred
Komentar

Opis meteorološke postaje:

37929 Senožeti
Datum postavitve postaje na lokaciji: 15.11.2007
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A733GSM, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KIS, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Omočenost lista 2 U 15.12.2017 20:00 Omočenost lista na višini 2 m
Temperatura 2 m 3 °C 15.12.2017 20:00 Temperatura na višini 2 m
Relativna vlaga 2 m 92,65 % RH 15.12.2017 20:00 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Padavine 0,4 mm 15.12.2017 20:00 Padavine na višini 2 m


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0,0 14.12.2017 4.000,6 I 13.01.2017
7,3 14.12.2017 1.988,2 I 23.02.2017
8,0 14.12.2017 1.828,1 I 23.02.2017
10,0 14.12.2017 1.401,5 I 20.03.2017

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja tipa A733 GSM je nameščena v intenzivnem nasadu jablan v Senožetih. Nemeščene ima senzorje za temperaturo in relativno zračno vlago, omočenost listov in padavine. Pregled postaje in čiščenje senzorjev se izvaja dvakrat letno.
Opis lokacije postaje:
Postaja stoji v sadovnjaku ob cesti Ljubljana-Litija, 200 m severno od reke Save. Severno in severozahodno nad postajo (cca 100m) se začne gozd.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

7471 Senožeti
Datum postavitve postaje na lokaciji: 11.04.2000
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 11.12.2005
Tip postaje: , Merilna postaja

Senožeti_1.jpg

Senožeti_2.JPG

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.