Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Vnajnarje

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Postaja je merilna in repetitorska.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Popolnoma odprta lega
Makro lokacija: Pobočje proti NE (od NNW do SE) Nadmorska višina: 667 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Raven Vrsta lokacije:
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: evtrična rjava tla, na starejšem ilovnatem aluviju, antropogena
Komentar

Opis meteorološke postaje:

27470 Vnajnarje
Datum postavitve postaje na lokaciji: 09.11.2018
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A733, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Padavine 0 mm 29.11.2021 00:00 Padavine na višini 2 m
Relativna zračna vlaga (2 m) 99.9 %RH 29.11.2021 00:00 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Temperatura (2 m) -0.1 °C 29.11.2021 00:00 Temperatura na višini 2 m
Omočenost lista (1,5 m) 9 U 29.11.2021 00:00 Omočenost lista na višini 1,5 m


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0.0 29.11.2021 409.5 I 01.01.2021
7.3 29.11.2021 60.9 I 22.01.2021
8.0 29.11.2021 49.4 I 07.02.2021
10.0 29.11.2021 29.0 I 24.02.2021

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja tipa A 733 s senzorji za merjenje temperature, padavin, relativne zračne vlage in omočenosti listov je postavljena na sadjarski lokaciji na Vnajnarjih. V bližini so nasadi jagod, hrušk, češenj in sliv. Zaradi višinske lege (684 m n.m.) služi tudi kot repetitor za prenos podatkov iz nižinskih postaj ljubljanskega območja. Postavljena je ob manjšem zajetju vode, kjer je radijski signal najbolj stabilen.
Opis lokacije postaje:
Postaja stoji malo pod vrhom hriba na severo-vzhodnem pobočju hriba, na odprti legi, od domačije oddaljena okoli 100 m. Postaja je na višini okoli 650 mnv.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

8486 Vnajnarje 2
Datum postavitve postaje na lokaciji: 16.04.2003
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 09.06.2010
Tip postaje: A730MD, Merilna postaja

19459 Vnajnarje
Datum postavitve postaje na lokaciji: 05.11.2002
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 04.12.2005
Tip postaje: addWAVE, Merilna postaja

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.