Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Kamnik

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Postaja stoji v sadovnjaku podjetja Mirosan, od upravne stavbe je oddaljena 50 m. V severni in zahodni smeri se razprostira nasad, v vzhodni in južni smeri se v oddaljenosti nekaj 100 m začenja strnjeno naselje.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Močan vpliv naselja, nasadov ali gozdov ter drugih velikih ovir za veter
Makro lokacija: Pobočje proti SW (od SSE do NW) Nadmorska višina: 381 m
Nagib terena: 15° Smer nagiba terena: 135°
Profil terena: Vrsta lokacije: sadovnjak - intenzivni
Urbanizacija: Manjše mesto-obrobje (premer < 1 km) Tip tal: evtrična rjava tla, na starejšem ilovnatem aluviju, psevdooglejena
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis meteorološke postaje:

25045 Kamnik
Datum postavitve postaje na lokaciji: 20.12.2013
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A733, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KIS, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Omočenost lista 3 U 16.12.2017 19:00 Omočenost lista na višini 2 m
Padavine 0 mm 16.12.2017 19:00 Padavine na višini 2 m
Temperatura 2 m -0,05 °C 16.12.2017 19:00 Temperatura na višini 2 m
Relativna vlaga 2 m 99,83 % RH 16.12.2017 19:00 Relativna zračna vlaga na višini 2 m


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0,0 15.12.2017 3.984,8 I 13.01.2017
7,3 15.12.2017 1.965,0 I 28.02.2017
8,0 15.12.2017 1.802,8 I 28.02.2017
10,0 15.12.2017 1.377,2 I 20.03.2017

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Merilni instrumenti se nahajajo na kmetijskih obdelovalnih površinah poskusnega centra Jable. Ožji in širši prostor je raven.
Opis lokacije postaje:
Postaja stoji sredi poskusnih polj. Lega je ravninska, odprta, območje je nenaseljeno.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

5711 Kamnik
Datum postavitve postaje na lokaciji: 15.02.2002
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 20.12.2013
Tip postaje: A730MD, Merilna postaja

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.