Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Jablje

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Postaja stoji na poskusnem polju v Jabljah pri Trzinu. Lokacija je izrazito poljedelska.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Nehomogena lokacija, ki predstavlja širše območje Mikro lokacija: Popolnoma odprta lega
Makro lokacija: Ravnine Nadmorska višina: 302 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: njiva
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: evtrična rjava tla, na starejšem ilovnatem aluviju, oglejena
Komentar

Opis meteorološke postaje:

49208 Jablje
Datum postavitve postaje na lokaciji: 24.11.2011
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A753GSM, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: UVH, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (info)

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura 2 m 29,3 °C 17.8.2017 18:30
Relativna vlaga 2 m 51,71 % RH 17.8.2017 18:30
Omočenost lista 0 U 17.8.2017 18:30
Sončno sevanje 187,08 W/m2 17.8.2017 18:30
Temperatura tal 23,86 °C 17.8.2017 18:30
Hitrost vetra 2,19 km/h 17.8.2017 18:30
Smer vetra 242,31 ° 17.8.2017 18:30
Padavine 0.2 mm 0 mm 17.8.2017 18:30
Temperatura 20 cm 30,08 °C 17.8.2017 18:30
Relativna vlaga 20 cm 70,85 % RH 17.8.2017 18:30
Omočenost lista 20 cm 0 U 17.8.2017 18:30


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0,0 16.08.2017 2.815,3 I 13.01.2017
7,3 16.08.2017 1.526,4 I 23.02.2017
8,0 16.08.2017 1.421,0 I 23.02.2017
10,0 16.08.2017 1.135,0 I 20.03.2017

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Opis lokacije postaje:
Postaja se nahaja na robu polja. Od ceste je oddaljena 15m, med cesto in postajo se nahaja še kanal. Lokacija postaje je ravninska in odprta

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

8487 Lahovče
Datum postavitve postaje na lokaciji: 26.03.2002
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A730MD, Merilna postaja

Jablje_nova1.jpg

Postaja Jablje

Jablje_nova2.jpg

Postaja Jablje

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.