Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Jablje

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Postaja stoji na poskusnem polju v Jabljah pri Trzinu. Lokacija je izrazito poljedelska.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Nehomogena lokacija, ki predstavlja širše območje Mikro lokacija: Popolnoma odprta lega
Makro lokacija: Ravnine Nadmorska višina: 302 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: njiva
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: evtrična rjava tla, na starejšem ilovnatem aluviju, oglejena
Komentar

Opis meteorološke postaje:

49208 Jablje
Datum postavitve postaje na lokaciji: 24.11.2011
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A753GSM, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: UVH, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura 2 m 21,02 °C 18.10.2017 17:00
Relativna vlaga 2 m 45,75 % RH 18.10.2017 17:00
Omočenost lista 0 U 18.10.2017 17:00
Sončno sevanje 140,69 W/m2 18.10.2017 17:00
Temperatura tal 14,91 °C 18.10.2017 17:00
Hitrost vetra 5,87 km/h 18.10.2017 17:00
Smer vetra 248,4 ° 18.10.2017 17:00
Padavine 0.2 mm 0 mm 18.10.2017 16:59
Temperatura 20 cm 19,69 °C 18.10.2017 17:00
Relativna vlaga 20 cm 56,94 % RH 18.10.2017 17:00
Omočenost lista 20 cm 0 U 18.10.2017 17:00


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0,0 17.10.2017 3.729,8 I 13.01.2017
7,3 17.10.2017 1.988,4 I 23.02.2017
8,0 17.10.2017 1.839,5 I 23.02.2017
10,0 17.10.2017 1.432,8 I 20.03.2017

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Opis lokacije postaje:
Postaja se nahaja na robu polja. Od ceste je oddaljena 15m, med cesto in postajo se nahaja še kanal. Lokacija postaje je ravninska in odprta

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

8487 Lahovče
Datum postavitve postaje na lokaciji: 26.03.2002
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A730MD, Merilna postaja

Jablje_nova1.jpg

Postaja Jablje

Jablje_nova2.jpg

Postaja Jablje

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.