Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Ljubljana KIS

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Postaja je nameščena v nasadu jablan na vrtu Kmetijskega inštituta Slovenije v Ljubljani. Lega je ravninska, sredi strnjenega naselja. Najbližja stavba je oddaljena 8 m v smeri jug, v oddaljenosti do 50 m so stavbe v vseh smereh.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Močan vpliv naselja, nasadov ali gozdov ter drugih velikih ovir za veter
Makro lokacija: Ravnine Nadmorska višina: 297 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: vrt
Urbanizacija: Večje mesto-center (premer >1 km) Tip tal: evtrična rjava tla, na starejšem ilovnatem aluviju, izprana
Komentar

Opis meteorološke postaje:

49993 KIS vrt
Datum postavitve postaje na lokaciji: 19.02.2021
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A753, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: DA

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Omočenost lista (1,5 m) 1 U 1.12.2021 06:30 Omočenost lista na višini 1,5 m
Padavine 0 mm 1.12.2021 06:30 Padavine na višini 2 m
Temperatura (2 m) -0.7 °C 1.12.2021 06:30 Temperatura na višini 2 m
Relativna zračna vlaga (2 m) 85 %RH 1.12.2021 06:30 Relativna zračna vlaga na višini 2 m


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0.0 01.12.2021 4,197.5 I 01.01.2021
7.3 01.12.2021 2,146.4 I 22.01.2021
8.0 01.12.2021 1,986.5 I 22.01.2021
10.0 01.12.2021 1,585.9 I 04.02.2021

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
sadjarska postaja, stara postaja ukinjena zaradi zastarelosti
Opis lokacije postaje:

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

27260 Ljubljana KIS
Datum postavitve postaje na lokaciji: 24.11.2006
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 19.02.2021
Tip postaje: A740, Merilna postaja

5710 KIS-vrt
Datum postavitve postaje na lokaciji: 15.02.2000
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 30.09.2012
Tip postaje: A730MD, Merilna postaja

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.