Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Borovnica

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Postaja stoji v nasadu ameriških borovnic v kompleksu nasadov v bližini Borovnice na Ljubljanskem barju. Lokacija je ravninska.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Nehomogena lokacija, ki predstavlja širše območje Mikro lokacija: Popolnoma odprta lega
Makro lokacija: Kotline, kjer nastajajo jezera hladnega zraka Nadmorska višina: 288 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: sadovnjak - intenzivni
Urbanizacija: Nenaseljeno območje Tip tal: ranker, distričen, regolitični
Komentar

Opis meteorološke postaje:

27469 Borovnica
Datum postavitve postaje na lokaciji: 14.02.2008
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A733, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura (2 m) 0.6 °C 29.11.2021 01:00 Temperatura na višini 2 m
Relativna zračna vlaga (2 m) 99.9 %RH 29.11.2021 01:00 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Padavine 0 mm 29.11.2021 01:00 Padavine na višini 2 m
Omočenost lista (1,5 m) 3 U 29.11.2021 01:00 Omočenost lista na višini 1,5 m
Hitrost vetra (3 m) 0.6 km/h 29.11.2021 01:00 Hitrost vetra na višini 3 m


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0.0 29.11.2021 472.1 I 01.01.2021
7.3 29.11.2021 73.3 I 22.01.2021
8.0 29.11.2021 54.6 I 22.01.2021
10.0 29.11.2021 16.8 I 22.01.2021

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Merilna postaja tipa A 733 je postavljena v nasadu ameriških borovnic na Ljubljanskem barju. Ima priklopljene senzorje za merjenje temperature, padavin, relativne zračne vlage, omočenosti listov in talne temperature. Čiščenje postaje in senzorjev opravljamo dvakrat letno, po potrebi tudi pogosteje.
Opis lokacije postaje:
Postaja se nahaja v večjem kompleksu nasadov ameriških borovnic. Postavljena je ob žičnati ograji na meji med dvema nasadoma. Postaja s senzorje je izven zaščitne mreže (protitočna, zaščita pred pticami). Lega je odprta, ravninska,v bližini ni objektov.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

8515 Borovnica
Datum postavitve postaje na lokaciji: 19.03.2008
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 26.03.2010
Tip postaje: A730MD, Merilna postaja

8515 Borovnica
Datum postavitve postaje na lokaciji: 05.04.2005
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 11.03.2008
Tip postaje: A730MD, Merilna postaja

Borovnica01_05_2020.jpg

Borovnica02_05_2020.jpg

Borovnica03_05_2020.jpg

fotografija postaje

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.