Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Drenov grič

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Postaja stoji v nasadu ameriških borovnic v Bevkah na Ljubljanskem barju.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Popolnoma odprta lega
Makro lokacija: Nadmorska višina: 290 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: sadovnjak - intenzivni
Urbanizacija: Nenaseljeno območje Tip tal: ranker, distričen, litični
Komentar

Opis meteorološke postaje:

39324 Drenov grič
Datum postavitve postaje na lokaciji: 05.04.2013
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A733GSM, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KIS, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Padavine 0,2 mm 11.12.2017 10:00
Temperatura 2 m 10,11 °C 11.12.2017 10:00
Relativna vlaga 2 m 85,54 % RH 11.12.2017 10:00
Omočenost lista 0 U 11.12.2017 10:00


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0,0 10.12.2017 4.397,6 I 03.01.2017
7,3 10.12.2017 2.337,0 I 23.02.2017
8,0 10.12.2017 2.162,9 I 23.02.2017
10,0 10.12.2017 1.702,1 I 28.02.2017

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Opis lokacije postaje:
Postaja se nahaja v nasadu ameriških borovnic v Bevkah. Lokacija je odprta in ravninska, na Ljubljanskem barju.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

41388 Drenov Grič (N)
Datum postavitve postaje na lokaciji: 05.04.2013
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 12.10.2016
Tip postaje: A733, Merilna postaja

7472 Drenov grič
Datum postavitve postaje na lokaciji: 15.02.2002
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 22.09.2010
Tip postaje: A730MD, Merilna postaja

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.