Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Kovor

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Postaja stoji na odprtem polju, severovzhodno od vasi Kovor pri Tržiču. V okolici prevladujejo njivske površine.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Nehomogena lokacija, ki predstavlja širše območje Mikro lokacija: Popolnoma odprta lega
Makro lokacija: Ravnine Nadmorska višina: 514 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: njiva
Urbanizacija: Vas Tip tal: ranker, evtričen, regolitični
Komentar

Opis meteorološke postaje:

45205 Kovor
Datum postavitve postaje na lokaciji: 01.04.2011
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A753GSM, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KIS, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Padavine 0 mm 19.3.2018 05:59 Padavine na višini 2 m
Temperatura 2 m -3,25 °C 19.3.2018 06:00 Temperatura na višini 2 m
Relativna vlaga 2 m 99,91 % RH 19.3.2018 05:59 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Omočenost lista 0 U 19.3.2018 06:00 Omočenost lista na višini 2 m
Temperatura tal 5 cm 2,98 °C 19.3.2018 05:59 Temperatura tal v globini 5 cm
Temperatura 20 cm -3,32 °C 19.3.2018 05:59
Relativna vlaga 20 cm 99,1 % RH 19.3.2018 05:59


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0,0 18.03.2018 143,8 I 05.01.2018
7,3 18.03.2018 1,4 I 06.01.2018
8,0 18.03.2018 0,3 I 06.01.2018
10,0 18.03.2018 0,0 I

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja tipa A753 GPRS je postavljena na poljedelsko-vrtnarski lokaciji, ob naselju Kovor pri Tržiču. Nameščene ima senzorje za temperaturo, relativno zračno vlažnost, omočenost listov, padavine ter senzor za merjenje talne temperature na globini 5 cm. Čiščenje senzorjev in solarnega panela opravljamo dvakrat letno, če je potrebno tudi pogosteje.
Opis lokacije postaje:
Lega je ravninska, odprta. Postaja je od vasi oddaljena več kot 100 m.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

Ni postaj.
Kovor_1.JPG

Kovor_2.jpg

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.