Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Višnjevik

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Postaja postavljena v vinogradu na obrobju vasi Višnjevik. V bližini se nahaja cesta Dobrovo Višnjevik in stanovanjska hiša. Teren je rahlo nagnjen proti V.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Popolnoma odprta lega
Makro lokacija: Vrhovi ali grebeni hribov in prelazi Nadmorska višina: 223 m
Nagib terena: Smer nagiba terena: 90°
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: vinograd
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: litosol, karbonaten, na ostalih kamninah
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis meteorološke postaje:

857246 Višnjevik
Datum postavitve postaje na lokaciji: 27.05.2014
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A753GSM, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD GO., Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura (2 m) 7 °C 23.1.2022 17:00 Temperatura na višini 2 m
Relativna zračna vlaga (2 m) 65.4 %RH 23.1.2022 17:00 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Omočenost lista (1,5 m) 1 U 23.1.2022 17:00 Omočenost lista na višini 1,5 m
Padavine 0 mm 23.1.2022 17:00 Padavine na višini 2 m


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0.0 23.01.2022 120.6 I 01.01.2022
7.3 23.01.2022 3.5 I 01.01.2022
8.0 23.01.2022 1.7 I 05.01.2022
10.0 23.01.2022 0.0 I

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja je tipa A753 GSM-GPS. Nameščen je osnovni nabor senzorjev za temperaturo, omočenost listja in vlago na višini 1,5m od tal in merilec količine padavin na višini 3m od tal.Za postajo je odgovoren in skrbi KGZS Zavod Nova Gorica. Postaja se uporablja za spremljanje in napovedovanje bolezni vinske trte. Redni pregledi se izvajajo dvakrat na leto oziroma po potrebi.
Opis lokacije postaje:
Postaja postavljena v vinogradu na obrobju vasi Višnjevik. V bližini se nahaja cesta Dobrovo Višnjevik in stanovanjska hiša. Teren je rahlo nagnjen proti V. Nadmorska višina je 222, 71m.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

6247 Višnjevik
Datum postavitve postaje na lokaciji: 10.09.2002
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 03.06.2014
Tip postaje: A730MD, Merilna postaja

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.