Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Beneša - Ankaran (ZRSKP)

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Lokacija za spremljanje agrometeoroloških parametrov pomembnih za napovedovanje bolezni, škodljivcev in namakanja v oljkarstvu.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija:
Makro lokacija: Nadmorska višina: 62 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Vrsta lokacije: oljčnik
Urbanizacija: Tip tal: rjava pokarbonatna tla, na apnencu in dolomitu, izprana
Komentar

Opis meteorološke postaje:

514025 ZRSKP Benesa - Ankaran
Datum postavitve postaje na lokaciji: 13.07.2020
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A760, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: ZRS Koper (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Hitrost vetra (3 m) 1.7 km/h 23.1.2022 16:00 Hitrost vetra na višini 3 m
Smer vetra (3 m) 272.6 ° 23.1.2022 16:00 Smer vetra na višini 3 m
Vlažnost tal (10 cm) 30.6 %vol 23.1.2022 16:00 Vsebnost vode na globini 10 cm
Vlažnost tal (20 cm) 51 %vol 23.1.2022 16:00 Vsebnost vode na globini 20 cm
Vlažnost tal (30 cm) 48.7 %vol 23.1.2022 16:00 Vsebnost vode na globini 30 cm
Vlažnost tal (40 cm) 48.2 %vol 23.1.2022 16:00 Vsebnost vode na globini 40 cm
Temperatura tal (10 cm) 7 °C 23.1.2022 16:00 Temperatura tal v globini 10 cm
Temperatura tal (20 cm) 6.9 °C 23.1.2022 16:00 Temperatura tal v globini 20 cm
Temperatura tal (30 cm) 7 °C 23.1.2022 16:00 Temperatura tal v globini 30 cm
Temperatura tal (40 cm) 7.5 °C 23.1.2022 16:00 Temperatura tal v globini 40 cm
Omočenost lista (1,5 m) 0 U 23.1.2022 16:00 Omočenost lista na višini 1,5 m
Padavine 0 mm 23.1.2022 16:00 Padavine na višini 2 m
Temperatura tal (5 cm) 7.2 °C 23.1.2022 16:00 Temperatura tal v globini 5 cm
Temperatura (2 m) 9.5 °C 23.1.2022 16:00 Temperatura na višini 2 m
Relativna zračna vlaga (2 m) 68 %RH 23.1.2022 16:00 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Sončno sevanje 103.7 W/m2 23.1.2022 16:00 Sončno obsevanje na višini 2 m


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0.0 23.01.2022 131.3 I 01.01.2022
7.3 23.01.2022 5.3 I 03.01.2022
8.0 23.01.2022 4.1 I 05.01.2022
10.0 23.01.2022 2.1 I 05.01.2022

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Opis lokacije postaje:

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

Ni postaj.
© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.