Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Mala Seva - Izola (ZRSKP)

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Lokacija za spremljanje agrometeoroloških parametrov pomembnih za napovedovanje bolezni, škodljivcev in namakanja v oljkarstvu.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Nehomogena lokacija, ki predstavlja širše območje Mikro lokacija:
Makro lokacija: Nadmorska višina: 90 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Vrsta lokacije: oljčnik
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: rjava pokarbonatna tla, na apnencu in dolomitu, tipična, srednje globoka
Komentar

Opis meteorološke postaje:

514024 ZRSKP Mala Seva - Izola
Datum postavitve postaje na lokaciji: 15.07.2020
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A760, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: ZRS Koper (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Hitrost vetra (3 m) 4.4 km/h 29.11.2021 00:30 Hitrost vetra na višini 3 m
Smer vetra (3 m) 52.8 ° 29.11.2021 00:30 Smer vetra na višini 3 m
Vlažnost tal (10 cm) 38.1 %vol 29.11.2021 00:30 Vsebnost vode na globini 10 cm
Vlažnost tal (20 cm) 48.9 %vol 29.11.2021 00:30 Vsebnost vode na globini 20 cm
Vlažnost tal (30 cm) 41.6 %vol 29.11.2021 00:30 Vsebnost vode na globini 30 cm
Vlažnost tal (40 cm) 46.8 %vol 29.11.2021 00:30 Vsebnost vode na globini 40 cm
Temperatura tal (10 cm) 8.9 °C 29.11.2021 00:30 Temperatura tal v globini 10 cm
Temperatura tal (20 cm) 9.9 °C 29.11.2021 00:30 Temperatura tal v globini 20 cm
Temperatura tal (30 cm) 10.5 °C 29.11.2021 00:30 Temperatura tal v globini 30 cm
Temperatura tal (40 cm) 11 °C 29.11.2021 00:30 Temperatura tal v globini 40 cm
Temperatura tal (5 cm) 9.4 °C 29.11.2021 00:30 Temperatura tal v globini 5 cm
Omočenost lista (1,5 m) 10 U 29.11.2021 00:30 Omočenost lista na višini 1,5 m
Padavine 0.2 mm 29.11.2021 00:30 Padavine na višini 2 m
Temperatura (2 m) 3.6 °C 29.11.2021 00:30 Temperatura na višini 2 m
Relativna zračna vlaga (2 m) 94.4 %RH 29.11.2021 00:30 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Sončno sevanje 0 W/m2 29.11.2021 00:30 Sončno obsevanje na višini 2 m


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0.0 29.11.2021 809.7 I 01.01.2021
7.3 29.11.2021 178.9 I 02.01.2021
8.0 29.11.2021 142.4 I 02.01.2021
10.0 29.11.2021 66.6 I 22.01.2021

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Opis lokacije postaje:

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

Ni postaj.
© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.