Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Gmajna - začasna

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Opis ni na voljo.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija:
Makro lokacija: Nadmorska višina: 246 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Vrsta lokacije:
Urbanizacija: Tip tal: rjava pokarbonatna tla, na dolomitu, izprana, srednje globoka
Komentar

Opis meteorološke postaje:

24303 Gmajna-začasna pozeba
Datum postavitve postaje na lokaciji: 08.10.2009
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 13.11.2018
Tip postaje: A733, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO SLOVENIJE, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura 50 cm 8.16 °C 1.4.2020 18:30
Relativna vlaga 50 cm 33.6 % RH 1.4.2020 18:30
Omočenost lista 0 U 1.4.2020 18:30
Hitrost vetra 5.13 km/h 1.4.2020 18:30
Smer vetra 180.13 ° 1.4.2020 18:30


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0.0 31.03.2020 108.9 I 14.03.2020
73.0 31.03.2020 20.2 I 14.03.2020
80.0 31.03.2020 14.6 I 14.03.2020
100.0 31.03.2020 2.5 I 18.03.2020

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Začasna postaja postavljena v sadovnjaku za namen spremjanja kritičnih temperatur na lokaciji Petrovče.
Opis lokacije postaje:
Postaja stoji na robu travnika. Teren je raven. (V neposredni bližini na SZ strani je zloženih nekaj bal.). V smeri JV (7m od postaje ) stoji okrog 6 m visoko gospodarsko poslopje. Na V (cca 20 m) in na J (15 m) strani od postaje travnik polkrožno omejuje lokalna asvaltna cesta. Na Z strani, nekoliko proti S je njiva. Obdelovalna zemljišča služijo pridelavi koruze in pšenice v kolobarju. Na Z in JZ strani (10 m ) se razprostira hmeljišče. Bližina gospodarskega poslopja na eni strani in hmeljišča na drugi lahko predstavlja oviro za izvajanje agrometeoroloških meritev.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

Ni postaj.
24303Parizlje_0024.JPG

24303Parizlje_0025.JPG

24303Parizlje_0026.JPG

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.