Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Virštanj

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Opis ni na voljo.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija:
Makro lokacija: Nadmorska višina: 368 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Vrsta lokacije:
Urbanizacija: Tip tal: distrična rjava tla, na pliocenskih nanosih, psevdooglejena
Komentar

Opis meteorološke postaje:

39749 Virštanj
Datum postavitve postaje na lokaciji: 16.12.2016
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A733GSM, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO SLOVENIJE, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura 2 m 17,07 °C 23.7.2018 05:30 Temperatura na višini 2 m
Relativna vlaga 2 m 90,72 % RH 23.7.2018 05:30 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Padavine 0 mm 23.7.2018 05:30 Padavine na višini 2 m
Omočenost lista 7 U 23.7.2018 05:30


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0,0 22.07.2018 2.368,8 I 02.01.2018
7,3 22.07.2018 1.281,3 I 05.01.2018
8,0 22.07.2018 1.189,9 I 05.01.2018
10,0 22.07.2018 943,3 I 06.01.2018

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja je postavljena z namenom zbiraja meteoroloških podatkov. Ima nadgrajen nabor senzorjev. Postajo se obvezno dvakrat letno pregleda, ostala vzdrževalna dela se opravijo po potrebi.
Opis lokacije postaje:
Postaja je postavljena na koncu vrste v vinogradu. Lokacija je odprta obdana z vinogradi z nagibom v smeri S-J. Na SV strani meji z gozdom v oddaljenosti 150 m. Na S strani meji na stanovanjsko hišo v oddaljenosti 20 m.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

Ni postaj.
Virstanj_smer_J_S .jpg

smer J-S

Virstanj_smer_V_Z.jpg

smer V-Z

Virstanj_smerS_J .jpg

smer S-J

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.