Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Šentjakob

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Postaja stoji na njivi, kjer se prideluje zelenjava. V okolici so njive in travniki. Teren je rahlo nagnjen proti jugu.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Popolnoma odprta lega
Makro lokacija: Ravnine Nadmorska višina: 279 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Konkaven (vbočen) Vrsta lokacije: njiva
Urbanizacija: Tip tal: distrična rjava tla, na pliocenskih nanosih, izprana
Komentar

Opis meteorološke postaje:

513648 Šentjakob
Datum postavitve postaje na lokaciji: 18.02.2021
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A760, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: DA

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura (20 cm) 0.6 °C 29.11.2021 00:00 Temperatura na višini 20 cm
Relativna zračna vlaga (20 cm) 99.8 %RH 29.11.2021 00:00 Relativna zračna vlaga na višini 20 cm
Omočenost lista (20 cm) 8 U 29.11.2021 00:00 Omočenost lista na višini 20 cm
Temperatura (2 m) 0.8 °C 29.11.2021 00:00 Temperatura na višini 2 m
Relativna zračna vlaga (2 m) 99.9 %RH 29.11.2021 00:00 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Omočenost lista (1,5 m) 6 U 29.11.2021 00:00 Omočenost lista na višini 1,5 m
Padavine 1.2 mm 29.11.2021 00:00 Padavine na višini 2 m


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0.0 29.11.2021 325.9 I 19.02.2021
7.3 29.11.2021 40.9 I 19.02.2021
8.0 29.11.2021 30.7 I 19.02.2021
10.0 29.11.2021 13.5 I 30.03.2021

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Poljedelska merilna postaja.
Opis lokacije postaje:

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

49993 Šentjakob
Datum postavitve postaje na lokaciji: 11.09.2015
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 16.02.2020
Tip postaje: A753, Merilna postaja

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.