Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Dravinjski vrh

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Postaja stoji v vinogradu v bližini naselja Dravinjski vrh (Videm pri Ptuju). Locirana je na vrhu griča, z rahlim nagibom v smeri SZ. Teren je rahlo izbočen, Lega je popolnoma odprta, ovir ni.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Popolnoma odprta lega
Makro lokacija: Vrhovi ali grebeni hribov in prelazi Nadmorska višina: 319 m
Nagib terena: Smer nagiba terena: 250°
Profil terena: Konveksen (izbočen) Vrsta lokacije: vinograd
Urbanizacija: Nenaseljeno območje Tip tal: distrična rjava tla, na pliocenskih nanosih, tipična, srednje globoka
Komentar

Opis meteorološke postaje:

57108 Dravinjski vrh
Datum postavitve postaje na lokaciji: 17.06.2015
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A723_S4, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD MB, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Padavine 1 mm 23.7.2018 05:00
Omočenost lista 10 U 23.7.2018 05:00
Temperatura 2 m 16,24 °C 23.7.2018 05:00
Relativna vlaga 2 m 84,21 % RH 23.7.2018 05:00


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0,0 22.07.2018 2.348,3 I 02.01.2018
7,3 22.07.2018 1.264,1 I 05.01.2018
8,0 22.07.2018 1.173,1 I 05.01.2018
10,0 22.07.2018 928,1 I 05.01.2018

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja ima osnovni nabor senzorjev in je v lasti KGZS Zavoda Maribor. Postajo preglejuje in vzdržuje KGZS Zavod Maribor. Postaja se uporablja za napovedovanje bolezni in škodljivcev vinske trte na območju Dravinjskega vrha.
Opis lokacije postaje:
Postaja stoji v vinogradu na območju kraja Videm pri Ptuju - Dravinjski vrh. Lokacija je odprta in obdana z vinogradi.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

57108 Dravinjski vrh-test
Datum postavitve postaje na lokaciji: 17.06.2015
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 26.02.1999
Tip postaje: A720, Merilna postaja

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.