Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Dravinjski vrh

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Postaja stoji v vinogradu v bližini naselja Dravinjski vrh (Videm pri Ptuju). Locirana je na vrhu griča, z rahlim nagibom v smeri SZ. Teren je rahlo izbočen, Lega je popolnoma odprta, ovir ni.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Popolnoma odprta lega
Makro lokacija: Vrhovi ali grebeni hribov in prelazi Nadmorska višina: 319 m
Nagib terena: Smer nagiba terena: 250°
Profil terena: Konveksen (izbočen) Vrsta lokacije: vinograd
Urbanizacija: Nenaseljeno območje Tip tal: distrična rjava tla, na pliocenskih nanosih, tipična, srednje globoka
Komentar

Opis meteorološke postaje:

57108 Dravinjski vrh
Datum postavitve postaje na lokaciji: 17.06.2015
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A723_S4, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD MB, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Padavine 1,6 mm 15.12.2017 20:30
Omočenost lista 2 U 15.12.2017 20:30
Temperatura 2 m 1,91 °C 15.12.2017 20:30
Relativna vlaga 2 m 95,47 % RH 15.12.2017 20:30


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0,0 14.12.2017 4.344,3 I 04.01.2017
7,3 14.12.2017 2.267,7 I 03.02.2017
8,0 14.12.2017 2.094,1 I 03.02.2017
10,0 14.12.2017 1.629,4 I 23.02.2017

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja ima osnovni nabor senzorjev in je v lasti KGZS Zavoda Maribor. Postajo preglejuje in vzdržuje KGZS Zavod Maribor. Postaja se uporablja za napovedovanje bolezni in škodljivcev vinske trte na območju Dravinjskega vrha.
Opis lokacije postaje:
Postaja stoji v vinogradu na območju kraja Videm pri Ptuju - Dravinjski vrh. Lokacija je odprta in obdana z vinogradi.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

Ni postaj.
© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.