Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Čelje

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Postaja se nahaja v sadovnjaku jablan na nenaseljenem območju na vrhu hriba. Teren je rahlo nagnjen proti SV.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Popolnoma odprta lega
Makro lokacija: Pobočje proti NE (od NNW do SE) Nadmorska višina: 496 m
Nagib terena: Smer nagiba terena: 75°
Profil terena: Konveksen (izbočen) Vrsta lokacije: sadovnjak - intenzivni
Urbanizacija: Nenaseljeno območje Tip tal: distrična rjava tla, na piroklastičnih kamninah, psevdooglejena
Komentar

Opis meteorološke postaje:

37797 Čelje
Datum postavitve postaje na lokaciji: 05.05.2008
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A733GSM, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD GO., Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura (2 m) 7 °C 23.1.2022 15:30 Temperatura na višini 2 m
Relativna zračna vlaga (2 m) 60 %RH 23.1.2022 15:30 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Omočenost lista (1,5 m) 0 U 23.1.2022 15:30 Omočenost lista na višini 1,5 m
Padavine 0 mm 23.1.2022 15:30 Padavine na višini 2 m


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0.0 23.01.2022 63.8 I 01.01.2022
7.3 23.01.2022 1.4 I 04.01.2022
8.0 23.01.2022 0.4 I 05.01.2022
10.0 23.01.2022 0.0 I

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja je tipa A733GSM. Na postaji so senzorji za merjenje omočenosti listja na višini 1,5m, za temperaturo zraka in zračno vlago na višini 1,5m, ter merilec količine padavin in solarni panel na 3m višine.
Opis lokacije postaje:
Postaja se nahaja v sadovnjaku jablan na nenaseljenem območju na vrhu hriba. Teren je rahlo nagnjen proti JV. Nadmorska višina je 517m.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

Ni postaj.
Komenščina 1.jpg

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.