Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Dutovlje

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Postaja je postavljena v vinogradu v vasi Dutovlje. Teren je rahlo nagnjen proti J. Lokacija je intenzivno vinogradniška in redko naseljena, le na S strani postaje se nahaja cesta in par hiš.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Popolnoma odprta lega
Makro lokacija: Pobočje proti SW (od SSE do NW) Nadmorska višina: 316 m
Nagib terena: 10° Smer nagiba terena: 180°
Profil terena: Konveksen (izbočen) Vrsta lokacije: vinograd
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: rendzina, na apnencu, sprsteninasta
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis meteorološke postaje:

38560 Dutovlje
Datum postavitve postaje na lokaciji: 10.05.2009
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A733GSM, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD GO., Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura (2 m) 8.1 °C 23.1.2022 16:30 Temperatura na višini 2 m
Relativna zračna vlaga (2 m) 60.3 %RH 23.1.2022 16:30 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Omočenost lista (1,5 m) 0 U 23.1.2022 16:30 Omočenost lista na višini 1,5 m
Padavine 0 mm 23.1.2022 16:30 Padavine na višini 2 m


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0.0 23.01.2022 96.4 I 01.01.2022
7.3 23.01.2022 3.2 I 01.01.2022
8.0 23.01.2022 1.8 I 01.01.2022
10.0 23.01.2022 0.0 I

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja je tipa A733GSM. Na postaji so senzorji za merjenje omočenosti listja na višini 1,5m, za temperaturo zraka in zračno vlago na višini 2m, ter merilec količine padavin in solarni panel na 3m višine. Za postajo je odgovornen in skrbi KGZS Zavod Nova Gorica. Postaja se uporablja za spremljanje in napovedovanje bolezni vinske trte. Redni pregledi se izvajajo dvakrat na leto oziroma po potrebi.
Opis lokacije postaje:
Postaja je postavljena v intenzivnem vinogradu v vasi Dutovlje. Teren je rahlo nagnjen proti J. Lokacija je intenzivno vinogradniška in redko naseljena, le na S strani cca 200m od postaje se nahaja cesta in par hiš. Nadmorska višina je 315,91m.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

5703 Dutovlje
Datum postavitve postaje na lokaciji: 01.01.2001
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 24.12.2008
Tip postaje: A730MD, Merilna postaja

Dutovlje 1.JPG

Dutovlje 2.JPG

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.