Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Artiče

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Meteorološka merilna lokacija leži ob intenzivnem nasadu jablane. Merilno mesto je ob makadamski dovozni poti (3 -4 m), zavarovano z žično ogrado. V bližini (50 m) sta (do nadaljnega) na istem opornem drogu nameščeni še dve starejši merilni postaji: stara A730 (5696) in nova A733 (27392).
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Pobočje proti SW (od SSE do NW) Nadmorska višina: 201 m
Nagib terena: Smer nagiba terena: 180°
Profil terena: Konveksen (izbočen) Vrsta lokacije: sadovnjak - intenzivni
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: distrična rjava tla, na miocenskih peskih, peščenjakih in konglomeratih, oglejena
Komentar

Opis meteorološke postaje:

42800 Artiče
Datum postavitve postaje na lokaciji: 04.04.2012
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A753GSM, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD NM, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura 2 m -0,65 °C 20.1.2019 18:00 Temperatura na višini 2 m
Relativna vlaga 2 m 84,48 % RH 20.1.2019 18:00 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Padavine 0 mm 20.1.2019 18:00
Omočenost lista 1 U 20.1.2019 18:00
Temperatura 50 cm -1,74 °C 20.1.2019 18:00
Relativna vlaga 50 cm 90,28 % RH 20.1.2019 18:00
Zračni tlak 991,72 mbar 20.1.2019 18:00


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0,0 19.01.2019 31,3 I 02.01.2019
7,3 19.01.2019 1,2 I 17.01.2019
8,0 19.01.2019 0,5 I 17.01.2019
10,0 19.01.2019 0,0 I

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja tipa A753 GPRS se v nahaja ob intenzivnem nasadu jablane. Postavljena je znotraj žične ograde, v bližini je dovozna pot (oddaljenost 4 m). Naklon terena je 2 do 3 stopinje, konveksen, v smeri proti jugu z nadmorsko višino lege okoli 200 m. Na merilno napravo je nameščen COMBO senzor za temp. in relativno zračno vlago, dežemer in senzor za omočenost listov.
Opis lokacije postaje:
Postaja tipa A753 GPRS se v nahaja ob intenzivnem nasadu jablane. Postavljena je znotraj žične ograde, v bližini je dovozna pot (oddaljenost 4 m). Naklon terena je 2 do 3 stopinje, konveksen, v smeri proti jugu z nadmorsko višino lege okoli 200 m.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

Ni postaj.
IMG_6029_1.jpg

Fotografija prikazuje merilno lokacijo Artiče

IMG_6023_1.jpg

Fotografija prikazuje merilno lokacijo Artiče

IMG_6024_1.jpg

Fotografija prikazuje merilno lokacijo Artiče

IMG_6030_1.jpg

Fotografija prikazuje merilno lokacijo Artiče

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.