Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Purisima

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Postaja se nahaja v intenzivnem vinogradu Vinakoper. Teren je rahlo nagnjen proti J.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Pobočje proti SW (od SSE do NW) Nadmorska višina: 50 m
Nagib terena: 15° Smer nagiba terena: 200°
Profil terena: Konveksen (izbočen) Vrsta lokacije: vinograd
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: rendzina, na apnencu in dolomitu, sprsteninasta
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis meteorološke postaje:

24241 Purisima
Datum postavitve postaje na lokaciji: 08.01.2006
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A733, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD GO., Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura 2 m 10,43 °C 17.10.2017 07:30 Temperatura na višini 2 m
Relativna vlaga 2 m 93,7 % RH 17.10.2017 07:29 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Padavine 0 mm 17.10.2017 07:30 Padavine na višini 2 m
Temperatura tal 16,62 °C 17.10.2017 07:29 Temperatura tal v globini 5 cm


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0,0 16.10.2017 4.656,6 I 02.01.2017
7,3 16.10.2017 2.710,1 I 02.02.2017
8,0 16.10.2017 2.541,1 I 03.02.2017
10,0 16.10.2017 2.079,3 I 03.02.2017

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja je radijska tipa A733MD. Nameščen je osnovni nabor senzorjev za temperaturo, omočenost listja in vlago na višini 1,5m od tal in merilec količine padavin na višini 3m od tal. Poleg osnovnih senzorjev je postaja opremljena tudi s senzorjem za merjenje temperature tal. Za postajo je odgovoren in skrbi KGZS Zavod Nova Gorica. Postaja se uporablja za spremljanje in napovedovanje bolezni vinske trte. Redni pregledi se izvajajo dvakrat na leto oziroma po potrebi.
Opis lokacije postaje:
Postaja se nahaja v intenzivnem vinogradu Vinakoper. Teren je rahlo nagnjen proti J. Nadmorska višina je 50,1m.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

Ni postaj.
Purisima 1.jpg

Purisima 2.jpg

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.