Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Stara Nova vas

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Vremenska postaja je postavljena ob robu travnika, ki je v zasebni lasti, v kraju Stara Nova vas. Lega je popolnoma odprta, znotraj pasu (100 m) pa se na severu in severovzhodu nahajajo posamične hiše. V okolici vremenske postaje se nahajajo travniki in njive. Teren okrog vremenske postaje je raven.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Nehomogena lokacija, ki predstavlja širše območje Mikro lokacija: Popolnoma odprta lega
Makro lokacija: Ravnine Nadmorska višina: 185 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: travnik, pašnik
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: distrična rjava tla, na miocenskih peskih, peščenjakih in konglomeratih, tipična, globoka
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis meteorološke postaje:

49162 Stara Nova vas
Datum postavitve postaje na lokaciji: 22.12.2011
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A753GSM, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: UVH, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura 2 m 29,49 °C 20.6.2018 16:30
Relativna vlaga 2 m 47,14 % RH 20.6.2018 16:30
Omočenost lista 0 U 20.6.2018 16:30
Sončno sevanje 616,83 W/m2 20.6.2018 16:30
Temperatura tal 5 cm 18,76 °C 20.6.2018 16:30
Hitrost vetra 1,57 km/h 20.6.2018 16:30
Smer vetra 237,57 ° 20.6.2018 16:30
Padavine 0 mm 20.6.2018 16:30


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0,0 19.06.2018 1.687,2 I 02.01.2018
7,3 19.06.2018 865,7 I 06.01.2018
8,0 19.06.2018 800,6 I 06.01.2018
10,0 19.06.2018 625,4 I 06.01.2018

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Tip vremenske postaje je ADCON A753GSM. Na postajo je nameščen senzor za temperaturo in relativno zračno vlago (na višini 2m od tal), senzor za merjenje smeri in hitrosti vetra (2,8 m od tal), senzor za omočenost listja (1,5 m od tal), senzor za merjenje količine padavin (zgornji rob posode 1,5 m od tal), senzor za merjenje sončnega sevanja (2m od tal) ter senzor za merjenje temperature tal (na globini 20 cm). Postaja se uporablja za napoved pojava bolezni in škodljivcev v poljedelstvu.
Opis lokacije postaje:
Vremenska postaja je postavljena ob robu travnika, ki je v zasebni lasti, v kraju Stara Nova vas. Lega je popolnoma odprta, znotraj pasu (100 m) pa se na severu in severovzhodu nahajajo posamične hiše. V okolici vremenske postaje se nahajajo travniki in njive. Teren okrog vremenske postaje je raven.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

Ni postaj.
STARA NOVA VAS_MATKO.jpg

Bližnji posnetek vremenske postaje

STARA NOVA VAS_MATKO (2).jpg

Bližnji posnetek vremenske postaje

STARA NOVA VAS_MATKO (15).jpg

Bližnji posnetek vremenske postaje

STARA NOVA VAS_MATKO (19).jpg

Oddaljen posnetek vremenske postaje

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.