Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Slap

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Postaja je postavljena v ograjen prostor STS Vrhpole. Teren je popolnoma raven. Lokacija je intenzivno vinogradniška.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Popolnoma odprta lega
Makro lokacija: Dno široke doline (razmerje globina:širina<1) Nadmorska višina: 103 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: vinograd
Urbanizacija: Nenaseljeno območje Tip tal: distrična rjava tla, na psevdoziljskih skladih, koluvialna
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis meteorološke postaje:

49193 Slap
Datum postavitve postaje na lokaciji: 23.11.2011
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A753GSM, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: UVHVVR, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura (2 m) 5.5 °C 23.1.2022 17:00 Temperatura na višini 2 m
Relativna zračna vlaga (2 m) 67.4 %RH 23.1.2022 17:00 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Temperatura tal (30 cm) 3.3 °C 23.1.2022 17:00 Temperatura tal v globini 30 cm
Hitrost vetra (3 m) 0.3 km/h 23.1.2022 17:00 Hitrost vetra na višini 3 m
Smer vetra (3 m) 153.7 ° 23.1.2022 17:00 Smer vetra na višini 3 m
Omočenost lista (1,5 m) 0 U 23.1.2022 17:00 Omočenost lista na višini 1,5 m
Padavine 0 mm 23.1.2022 17:00 Padavine na višini 2 m


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0.0 23.01.2022 83.8 I 01.01.2022
7.3 23.01.2022 3.2 I 05.01.2022
8.0 23.01.2022 2.5 I 05.01.2022
10.0 23.01.2022 0.5 I 05.01.2022

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja je tipa A753GSM. Na postaji je postavljen razširjen nabor senzorjev za temperaturo zraka, zračno vlago, omočenost listja, sončno obsevanje, temperaturo tal, merilec količine padavin, smer vetra in hitrost vetra. Postajo vzdržuje KGZ Nova Gorica dvakrat letno oziroma po potrebi.
Opis lokacije postaje:
Postaja je postavljena v ograjen prostor STS Vrhpolje. Teren je popolnoma raven. Lokacija je intenzivno vinogradniška.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

Ni postaj.
IMG_2291.JPG

IMG_2292.JPG

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.