Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Komen

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Postaja postavljena na obrobju Komna v vinogradu Vina Kras. Lokacija je intenzivno vinogradniška. Teren rahlo nagnjen proti J.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Popolnoma odprta lega
Makro lokacija: Pobočje proti SW (od SSE do NW) Nadmorska višina: 269 m
Nagib terena: Smer nagiba terena: 180°
Profil terena: Konveksen (izbočen) Vrsta lokacije: vinograd
Urbanizacija: Vas Tip tal: koluvialno-deluvialna tla, distrična, oglejena
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis meteorološke postaje:

42394 Komen
Datum postavitve postaje na lokaciji: 19.12.2018
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A753GSM, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD GO., Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: DA

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura (2 m) 9 °C 23.1.2022 15:30 Temperatura na višini 2 m
Relativna zračna vlaga (2 m) 56.2 %RH 23.1.2022 15:30 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Omočenost lista (1,5 m) 0 U 23.1.2022 15:30 Omočenost lista na višini 1,5 m
Padavine 0 mm 23.1.2022 15:30 Padavine na višini 2 m


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0.0 23.01.2022 93.5 I 01.01.2022
7.3 23.01.2022 2.1 I 05.01.2022
8.0 23.01.2022 1.4 I 05.01.2022
10.0 23.01.2022 0.0 I

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja je tipa A753GSM. Na postaji so senzorji za merjenje omočenosti listja na višini 1,5m, za temperaturo zraka in zračno vlago na višini 2m, ter merilec količine padavin in solarni panel na 3m višine. Za postajo je odgovornen in skrbi KGZS Zavod Nova Gorica. Postaja se uporablja za spremljanje in napovedovanje bolezni vinske trte. Redni pregledi se izvajajo dvakrat na leto oziroma po potrebi.
Opis lokacije postaje:

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

38569 Komen
Datum postavitve postaje na lokaciji: 15.04.2009
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 28.11.2018
Tip postaje: A733GSM, Merilna postaja

5715 Komen
Datum postavitve postaje na lokaciji: 01.01.2001
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 24.12.2008
Tip postaje: A730MD, Merilna postaja

Slap 1.JPG

Slap 2.JPG

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.