Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Vidonci

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Postaja stoji v vrsti intenzivnega vinograda v naselju Vidonci na Goričkem. Pobočje je odprto, v bližini ni gradbenih objektov. Najbližje so objekti 60 m SV od postaje. Teren je izbočen in nagnjen proti JV.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Pobočje proti SW (od SSE do NW) Nadmorska višina: 337 m
Nagib terena: 16° Smer nagiba terena: 147°
Profil terena: Konkaven (vbočen) Vrsta lokacije: vinograd
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: evtrična rjava tla, na flišu s primesjo apnenega grušča, antropogena
Komentar

Opis meteorološke postaje:

513658 Vidonci
Datum postavitve postaje na lokaciji: 18.11.2020
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A760, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD MB, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Padavine 0 mm 23.1.2022 17:00 Padavine na višini 2 m
Omočenost lista (1,5 m) 1 U 23.1.2022 17:00 Omočenost lista na višini 1,5 m
Temperatura (2 m) 1.3 °C 23.1.2022 17:00 Temperatura na višini 2 m
Relativna zračna vlaga (2 m) 87.3 %RH 23.1.2022 17:00 Relativna zračna vlaga na višini 2 m


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0.0 23.01.2022 54.0 I 01.01.2022
7.3 23.01.2022 2.5 I 01.01.2022
8.0 23.01.2022 1.5 I 01.01.2022
10.0 23.01.2022 0.0 I

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja ima osnovni nabor senzorjev in je v lasti KGZS Zavoda Maribor. Postajo preglejuje in vzdržuje KGZS Zavod Maribor. Postaja se uporablja za napovedovanje bolezni in škodljivcev v vinogradništvu in sadjarstvu na območju zahodnega dela Goričkega.
Opis lokacije postaje:
Postaja stoji v vrsti vinograda v naselju Vidonci na Goričkem. Pobočje je odprto, v bližini ni gradbenih objektov. Najbližje so objekti 60 m SV od postaje. Teren je izbočen in nagnjen proti JV.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

42838 Vidonci
Datum postavitve postaje na lokaciji: 14.09.2009
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 17.11.2020
Tip postaje: A753GSM, Merilna postaja

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.