Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Godemarci

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Postaja nameščena v vrsti intenzivnega jablanovega nasada v bližini naselja Godemarci. Lega je odprta, na vznožju široke doline. 40m proti JZ je prisotnos stavb (hladilnica). Teren je vbočen in se ravno spušča proti jugu.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Dno široke doline (razmerje globina:širina<1) Nadmorska višina: 212 m
Nagib terena: Smer nagiba terena: 118°
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: sadovnjak - intenzivni
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: evtrična rjava tla, na flišu s primesjo apnenega grušča, psevdooglejena
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis meteorološke postaje:

37828 Godemarci
Datum postavitve postaje na lokaciji: 16.01.2014
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A733GSM, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD MB, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura (2 m) 6.5 °C 1.12.2021 07:30 Temperatura na višini 2 m
Relativna zračna vlaga (2 m) 63 %RH 1.12.2021 07:30 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Temperatura (50 cm) 6.4 °C 1.12.2021 07:30 Temperatura na višini 50 cm
Relativna zračna vlaga (50 cm) 66.1 %RH 1.12.2021 07:30 Relativna zračna vlaga na višini 50 cm
Omočenost lista (1,5 m) 0 U 1.12.2021 07:30 Omočenost lista na višini 1,5 m
Zračni tlak 983.4 hPa 1.12.2021 07:30 Zračni tlak na višini 2 m
Padavine 0 mm 1.12.2021 07:30 Padavine na višini 2 m


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0.0 01.12.2021 3,901.1 I 01.01.2021
7.3 01.12.2021 1,928.1 I 20.01.2021
8.0 01.12.2021 1,780.4 I 21.01.2021
10.0 01.12.2021 1,399.9 I 22.01.2021

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja ima osnovni nabor senzorjev in je v lasti KGZS Zavoda Maribor. Postajo preglejuje in vzdržuje KGZS Zavod Maribor. Postaja se uporablja za napovedovanje bolezni in škodljivcev vinske trte in v sadjarstvu ter poljedelstvu na območju vzhodnega dela Slovenskih goric.
Opis lokacije postaje:
Postaja nameščena v vrsti intenzivnega jablanovega nasada v bližini naselja Godemarci. Lega je odprta, na vznožju široke doline. 40m proti JZ je prisotnos stavb (hladilnica). Teren je vbočen in se ravno spušča proti jugu.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

37828 37828
Datum postavitve postaje na lokaciji: 05.05.2008
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 21.11.2012
Tip postaje: A733GSM, Merilna postaja

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.