Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Savci

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Postaja je postavljena v intenzivnem nasadu jablan, v bližini naselja Savci. 50 m vzhodno od postaje je stavba.Postaja je v ravnini na odprti legi, nekaj metrov nad okoliško ravnino.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Ravnine Nadmorska višina: 245 m
Nagib terena: Smer nagiba terena: 213°
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: sadovnjak - intenzivni
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: evtrična rjava tla, na flišu s primesjo apnenega grušča, tipična, globoka
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis meteorološke postaje:

42845 Savci
Datum postavitve postaje na lokaciji: 26.04.2019
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A753GSM, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD MB, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Omočenost lista (1,5 m) 0 U 17.1.2022 07:00 Omočenost lista na višini 1,5 m
Temperatura (2 m) -3.7 °C 17.1.2022 07:00 Temperatura na višini 2 m
Relativna zračna vlaga (2 m) 99 %RH 17.1.2022 07:00 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Padavine 0 mm 17.1.2022 07:00 Padavine na višini 2 m


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0.0 17.01.2022 40.4 I 01.01.2022
7.3 17.01.2022 4.2 I 04.01.2022
8.0 17.01.2022 2.8 I 04.01.2022
10.0 17.01.2022 0.4 I 04.01.2022

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Vremenska postaja ima osnovni nabor senzorjev. Za vzdrževanje postaje je odgovoren KGZS - Zavod Maribor.
Opis lokacije postaje:
Postaja je postavljena v intenzivnem nasadu jablan, v bližini naselja Savci. 50 m vzhodno od postaje je stavba.Postaja je v ravnini na odprti legi, nekaj metrov nad okoliško ravnino.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

27387 Savci
Datum postavitve postaje na lokaciji: 21.11.2018
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 19.04.2019
Tip postaje: A733, Merilna postaja

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.