Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Vitomarci

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Postaja je postavljena v intenzivnem jablanovem nasadu v naselju Vitomarci. Nasad je precej bujen in drevesa dosežejo višino do 3,5m. 30m na zahodu poteka lokalna asfaltna cesta. Na vzhodu 100m od postaje je listnati gozd. Na JZ 20-40 m od postaje so gospodarska in stanovanjska poslopja Teren je rahlo nagnjen proti SV. Površina je rahlo izbočena.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Močan vpliv naselja, nasadov ali gozdov ter drugih velikih ovir za veter
Makro lokacija: Pobočje proti NE (od NNW do SE) Nadmorska višina: 299 m
Nagib terena: Smer nagiba terena: 33°
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: sadovnjak - intenzivni
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: evtrična rjava tla, na flišu s primesjo apnenega grušča, tipična
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis meteorološke postaje:

25168 Vitomarci
Datum postavitve postaje na lokaciji: 19.09.2008
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A733, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD MB, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Padavine 0 mm 23.1.2022 16:00 Padavine na višini 2 m
Omočenost lista (1,5 m) 0 U 23.1.2022 16:00 Omočenost lista na višini 1,5 m
Relativna zračna vlaga (2 m) 78.9 %RH 23.1.2022 16:00 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Temperatura (2 m) 2.4 °C 23.1.2022 16:00 Temperatura na višini 2 m


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0.0 23.01.2022 56.7 I 01.01.2022
7.3 23.01.2022 3.5 I 01.01.2022
8.0 23.01.2022 1.7 I 04.01.2022
10.0 23.01.2022 0.0 I

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja ima osnovni nabor senzorjev in je v lasti KGZS Zavoda Maribor. Postajo preglejuje in vzdržuje KGZS Zavod Maribor. Postaja se uporablja za napovedovanje bolezni in škodljivcev vinske trte in v sadjarstvu na območju med Trnovsko vasjo in Sv. Andražem v Slov. goricah.
Opis lokacije postaje:
Postaja je postavljena v intenzivnem jablanovem nasadu v naselju Vitomarci. Nasad je precej bujen in drevesa dosežejo višino do 3,5m. 30m na zahodu poteka lokalna asfaltna cesta. Na vzhodu 100m od postaje je listnati gozd. Na JZ 20-40 m od postaje so gospodarska in stanovanjska poslopja Teren je rahlo nagnjen proti SV. Površina je rahlo izbočena.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

Ni postaj.
Vitomarci (Mesl Miro) copy.jpg

Postaja v nasadu s senzorji

Vitomarci.jpg

V ozadju nasad jablan, v katerem je merilna postaja.

Vitomarci (Mesl Miro) (1) copy.jpg

Postaja z ozadjem valovitega terena

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.