Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Črmljenšak

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Postaja postavjlena v intenzivnem nasadu jablane, v naselju Črmljenšak. Mikrolokacija postaje je popolnoma odprta lega, nasad leži na vrhu manjšega hriba, postaja pa na rahlo nagnjenem terenu, z nagibom proti vzhod-jugovzhod. Na zahodu postajo omejuje zaraščen predel z vegetacijo visoko do 10m v oddaljenosti 30m. Na vzhodu v oddaljenosti 100m predstavlja oviro za pretok zraka listnati gozd Na JV se nahajajo stanovanjska poslopja bližnje vasi v oddaljenost 80 m.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Popolnoma odprta lega
Makro lokacija: Vrhovi ali grebeni hribov in prelazi Nadmorska višina: 307 m
Nagib terena: Smer nagiba terena: 216°
Profil terena: Konveksen (izbočen) Vrsta lokacije: sadovnjak - intenzivni
Urbanizacija: Vas Tip tal: evtrična rjava tla, na flišu in laporju s primesjo apnenih breč, oglejena
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis meteorološke postaje:

25166 Črmljenšak
Datum postavitve postaje na lokaciji: 04.05.2016
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A733, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD MB, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Omočenost lista 9 U 16.12.2017 19:00
Padavine 0 mm 16.12.2017 19:00
Temperatura 2 m 0,68 °C 16.12.2017 19:00
Relativna vlaga 2 m 96 % RH 16.12.2017 19:00


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0,0 15.12.2017 4.271,8 I 04.01.2017
7,3 15.12.2017 2.228,8 I 03.02.2017
8,0 15.12.2017 2.061,0 I 03.02.2017
10,0 15.12.2017 1.618,0 I 23.02.2017

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja ima osnovni nabor senzorjev. Postaja je v lasti občine Lenart, za njeno delovanje pa skrbi KGZS Zavod Maribor, ki izvaja redne preglede delovanja in vzdrževanja postaje. Postaja služi za napoved bolezni in škodljivcev v sadjarstvu in vinogradništva.
Opis lokacije postaje:
Postaja je postavljena v intenzivnem nasadu jablane, v naselju Črmljenšak. Mikrolokacija postaje je popolnoma odprta lega, nasad leži na vrhu manjšega hriba, postaja pa na rahlo nagnjenem terenu, z nagibom proti vzhod-jugovzhod. Na zahodu postajo omejuje zaraščen predel z vegetacijo visoko do 10m v oddaljenosti 30m. Na vzhodu v oddaljenosti 100m predstavlja oviro za pretok zraka listnati gozd Na JV se nahajajo stanovanjska poslopja bližnje vasi v oddaljenost 80 m.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

37883
Datum postavitve postaje na lokaciji: 19.12.2007
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 10.01.2012
Tip postaje: A733GSM, Merilna postaja

37883 Veržej
Datum postavitve postaje na lokaciji: 19.12.2007
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 10.01.2012
Tip postaje: A733GSM, Merilna postaja

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.