Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Zgornja Velka

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Postaja se nahaja v intenzivnem vinogradu s strmim nagibom proti jugozahodu. Vinska trta zraste do višine 2,2m. Postaj je oddaljena 15m severno od lokalne asfaltne ceste. Lega je popolnoma odprta, od doline dvignjena za cca. 40m nadm. višine. Teren izbočen, odprt proti JV, na JZ poraščen z gozdnim drevjem v oddaljenosti 100m.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Popolnoma odprta lega
Makro lokacija: Pobočje proti SW (od SSE do NW) Nadmorska višina: 340 m
Nagib terena: 18° Smer nagiba terena: 190°
Profil terena: Konveksen (izbočen) Vrsta lokacije: vinograd
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: evtrična rjava tla, na flišu in laporju s primesjo apnenih breč, tipična, globoka
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis meteorološke postaje:

24378 Zgornja Velka
Datum postavitve postaje na lokaciji: 14.06.2005
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A733, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: OBČINA ŠENTILJ, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Omočenost lista 10 U 23.7.2018 05:00 Omočenost lista na višini 2 m
Temperatura 2 m 15,51 °C 23.7.2018 05:00 Temperatura na višini 2 m
Relativna vlaga 2 m 96,61 % RH 23.7.2018 05:00 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Padavine 3,8 mm 23.7.2018 05:00 Padavine na višini 2 m


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0,0 22.07.2018 2.256,8 I 02.01.2018
7,3 22.07.2018 1.211,9 I 06.01.2018
8,0 22.07.2018 1.125,8 I 06.01.2018
10,0 22.07.2018 892,2 I 06.01.2018

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja je v lasti občine Šentilj. Ima osnovni nabor senzorjev. Za postajo skrbi in izvaja tehnične preglede vsaj 1x letno KGZS Zavod Maribor. Postaja služi za napovedovanje pojava bolezni in škodljivcev vinske trte in jablan na območju občine Zgornja Velka (med Šentiljem in Gornjo Radgono).
Opis lokacije postaje:
Postaja se nahaja v intenzivnem vinogradu s strmim nagibom proti jugozahodu. Vinska trta zraste do višine 2,2m. Postaj je oddaljena 15m severno od lokalne asfaltne ceste. Lega je popolnoma odprta, od doline dvignjena za cca. 40m nadm. višine. Teren izbočen, odprt proti JV, na JZ poraščen z gozdnim drevjem v oddaljenosti 100m.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

Ni postaj.
Zg. Velka (4).jpg

postaja s senzorji v ninogradu

Zg. Velka (2).jpg

postaja v vinogradu od daleč

Zg. Velka.jpg

postaja z okolico

Zg. Velka (3).jpg

postaja v smeri nagiba terena

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.