Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Bistrica ob Sotli

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Lokacija je intenzivno vinogradniška.Teren je nagnjen. Na J (200 m od vinograda) in JZ strani (le še 30 m od vinograda) le tega obkroža gozd. Na V strani je zemljišče v premeni in za njim vinograd. Na lokaciji je postavljena meteorološka postaja, spremlja se tudi fenologija škodljivih organizmov.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Pobočje proti SW (od SSE do NW) Nadmorska višina: 324 m
Nagib terena: 15° Smer nagiba terena: 180°
Profil terena: Konkaven (vbočen) Vrsta lokacije: vinograd
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: evtrična rjava tla, na paleocenskem in krednem flišu, tipična
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis meteorološke postaje:

863829 Bistrica ob Sotli
Datum postavitve postaje na lokaciji: 13.12.2018
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A753GSM, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: IHPS, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: DA

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Omočenost lista (1,5 m) 10 U 29.11.2021 01:30 Omočenost lista na višini 1,5 m
Padavine 0 mm 29.11.2021 01:30 Padavine na višini 2 m
Temperatura (2 m) 0.2 °C 29.11.2021 01:30 Temperatura na višini 2 m
Relativna zračna vlaga (2 m) 100 %RH 29.11.2021 01:30 Relativna zračna vlaga na višini 2 m


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0.0 29.11.2021 582.4 I 01.01.2021
7.3 29.11.2021 132.4 I 20.01.2021
8.0 29.11.2021 106.3 I 21.01.2021
10.0 29.11.2021 53.4 I 22.01.2021

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Opis lokacije postaje:
Postaja stoji v vinogradu, v vrsti ob aluminijasti opori.Teren je nagnjen. Na J strani se vinograd (po 40 m) zaključi z asfaltno cesto, čez cesto je travnik in rob gozda, ki je od postaje oddaljen 150 -200 m. Gozd se naprej razprostira proti JZ in se približa zidanici ( nekje do razdalje 30 ).Ta je visoka 6 m in stoji 20 m stran od postaje na Z strani. Na S strani se vinograd po 30 m zaključi z asvaltno cesto, čez njo pa je travnik.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

39146 Bistrica ob Sotli
Datum postavitve postaje na lokaciji: 24.06.2008
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 23.11.2018
Tip postaje: A733GSM, Merilna postaja

39146 Bistrica ob Sotli
Datum postavitve postaje na lokaciji: 19.06.2008
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 06.05.2011
Tip postaje: A733GSM, Merilna postaja

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.