Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Bistrica ob Sotli

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Lokacija je intenzivno vinogradniška.Teren je nagnjen. Na J (200 m od vinograda) in JZ strani (le še 30 m od vinograda) le tega obkroža gozd. Na V strani je zemljišče v premeni in za njim vinograd. Na lokaciji je postavljena meteorološka postaja, spremlja se tudi fenologija škodljivih organizmov.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Pobočje proti SW (od SSE do NW) Nadmorska višina: 324 m
Nagib terena: 15° Smer nagiba terena: 180°
Profil terena: Konkaven (vbočen) Vrsta lokacije: vinograd
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: evtrična rjava tla, na paleocenskem in krednem flišu, tipična
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis meteorološke postaje:

39146 Bistrica ob Sotli
Datum postavitve postaje na lokaciji: 24.06.2008
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A733GSM, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: DRUŠTVO VINOGRADNIKOV IN KLETARJEV ŠEMPETER, Bistrica ob Sotli 9, 3256 Bistrica ob Sotli (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Padavine 0,6 mm 15.12.2017 19:30 Padavine na višini 2 m
Temperatura 2 m 2,2 °C 15.12.2017 19:30 Temperatura na višini 2 m
Relativna vlaga 2 m 96,53 % RH 15.12.2017 19:30 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Omočenost lista 6 U 15.12.2017 19:30 Omočenost lista na višini 2 m


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0,0 14.12.2017 4.400,8 I 02.01.2017
7,3 14.12.2017 2.318,2 I 03.02.2017
8,0 14.12.2017 2.144,7 I 03.02.2017
10,0 14.12.2017 1.682,9 I 23.02.2017

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja stoji v vinogradu Bratuš Jožeta. Postaja je bila 5.5.2011 nadgrajena A733 GSM/GPRS na verzijo 3.5.0, rekonfigurirana (sedaj se bere preko A850 FURS in ne več preko A840 KIS) rekonfiguracija vključuje tudi strežnika A850 in APRO.
Opis lokacije postaje:
Postaja stoji v vinogradu, v vrsti ob aluminijasti opori.Teren je nagnjen. Na J strani se vinograd (po 40 m) zaključi z asvaltno cesto, čez cesto je travnik in rob gozda, ki je od postaje oddaljen 150 -200 m. Gozd se naprej razprostira proti JZ in se približa zidanici ( nekje do razdalje 30 ).Ta je visoka 6 m in stoji 20 m stran od postaje na Z strani. Na V strani je zemljišče v premeni (po pogovoru z lastnikom bo leta 2012 tam zopet vinograd) in za njim vinograd. Na S strani se vinograd po 30 m zaključi z asvaltno cesto, čez njo pa je travnik.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

Ni postaj.
39146Bistrica_0008.JPG

Na fotografiji je vinograd kjer stoji merilna postaja, zemljišče v premeni in naprej sosedov vinigrad.

39146Bistrica_0012.JPG

Fotografirano nad cesto v vrsto vinograda, kjer stoji postaja. V ozadju travnik in rob gozda.

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.