Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Svečina

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Postaja stoji v vrsti vinograda, v katerem se izvaja intenzivna pridelava grozdja. Lega je odprta, na vrhu griča. 30m v smeri SV se nahaja stanovanjska stavba z radijskim oddajnikom. Teren je izbočen in nagnjen proti zahodu. V tej smeri je v širšem delu območje poraščeno z listnatim gozdom.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Popolnoma odprta lega
Makro lokacija: Vrhovi ali grebeni hribov in prelazi Nadmorska višina: 418 m
Nagib terena: 19° Smer nagiba terena: 240°
Profil terena: Konveksen (izbočen) Vrsta lokacije: vinograd
Urbanizacija: Nenaseljeno območje Tip tal: evtrična rjava tla, na eocenskem flišu, izprana
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis meteorološke postaje:

24393 Svečina
Datum postavitve postaje na lokaciji: 02.09.2005
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A733, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: OBČINA KUNGOTA, Plintovec 1, 2201 Zgornja Kungota (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Omočenost lista 10 U 21.8.2018 12:30 Omočenost lista na višini 2 m
Temperatura 2 m 30,18 °C 21.8.2018 12:30 Temperatura na višini 2 m
Relativna vlaga 2 m 39 % RH 21.8.2018 12:30 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Padavine 0 mm 21.8.2018 12:30 Padavine na višini 2 mIzpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja ima osnovni nabor senzorjev. Je v lasti občine Kungota, redne preglede in vzdrževalna dela opravlja KGZS Zavod Maribor vsaj 1x letno. Postaja se uporablja za napovedovanje pojava bolezni in škodljivcev vinske trte, jablan in poljščin na širšem območju občine Kungota.
Opis lokacije postaje:
Postaja stoji v vrsti vinograda, v katerem se izvaja intenzivna pridelava grozdja. Lega je odprta, na vrhu griča. 30m v smeri SV se nahaja stanovanjska stavba z radijskim oddajnikom. Teren je izbočen in nagnjen proti zahodu. V tej smeri je v širšem delu območje poraščeno z listnatim gozdom.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

Ni postaj.
Svecina (5).jpg

Postaja v vinogradu, v ozadju dolina Svečine

Svecina.jpg

Postaja, v ozadju stavba z oddajniki

Svecina (3).jpg

Vinograd in valovito gričevje

Svecina (4).jpg

Oddaljen pogled na pokrajino

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.