Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Gabernik-Rogaška

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Lokacija je vinogradniška.Teren je zelo nagnjen, tako da strojna obdelava ni mogoča. Na lokaciji je postavljena meteorološka postaja, spremlja pa se tudi fenologija vinske trte in škodljivcev. Zahodno pobočje je zasajeno z vinskimi trtami in se spušča v dolino, kjer stoji nekaj hiš.Delno na J predvsem pa na S strani vinograd omejuje gozd.Na V strani nedaleč stran od vinograda pa stoji hiša.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Pobočje proti SW (od SSE do NW) Nadmorska višina: 379 m
Nagib terena: 30° Smer nagiba terena: 240°
Profil terena: Konveksen (izbočen) Vrsta lokacije: vinograd
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: evtrična rjava tla, na eocenskem flišu, tipična
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis meteorološke postaje:

37800 Gabernik-Rogaška
Datum postavitve postaje na lokaciji: 21.11.2007
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A733GSM, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: IHPS, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: DA

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura (2 m) -0.3 °C 29.11.2021 01:30 Temperatura na višini 2 m
Relativna zračna vlaga (2 m) 95.4 %RH 29.11.2021 01:30 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Omočenost lista (1,5 m) 10 U 29.11.2021 01:30 Omočenost lista na višini 1,5 m
Padavine 0 mm 29.11.2021 01:30 Padavine na višini 2 m


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0.0 29.11.2021 557.2 I 01.01.2021
7.3 29.11.2021 120.7 I 21.01.2021
8.0 29.11.2021 98.4 I 21.01.2021
10.0 29.11.2021 50.9 I 22.01.2021

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja stoji v vinogradu Ogrizek Franca z namenom beleženja agrometeoroloških podatkov. Postaja A733 GSM/GPRS je bila 5.5.2011 nadgrajena na verzijo 3.5.0. Postajo se redno dvakrat letno pregleda. Ostalo vzdrževanje pa se opravi po potrebi.
Opis lokacije postaje:
Postaja stoji v vinogradu na zelo nagnjenem (strmem ) terenu. Na Z strani vinograd sega do ceste (50 m), čez cesto je drug vinograd in za njim vas oziroma nekaj hiš (150-200 m). Na J strani od postaje ( 5m) in na S (50 m) vinograd omejuje gozd oziroma gozdna drevesa in grmovje. Hiša pa stoji na V (10 m) stran. Zgradba je visoka okrog 6 m in tako kot tudi bližina gozda lahko vplivata na rezultate agrometeoroloških meritev.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

37800 Gabernik-Rogaška
Datum postavitve postaje na lokaciji: 10.10.2007
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 20.05.2008
Tip postaje: A733GSM, Merilna postaja

37800Gabernik_0015.JPG

Pogled v dolino. Spodnji del vinograda je tako strm,da se ne vidi.

37800Gabernik_0016.JPG

37800Gabernik_0017.JPG

Fotografirano s ceste, kakšnih 60 m nižje.

37800Gabernik_0018.JPG

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.