Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Meranovo

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Postaja leži v vinogradu posestva Meranovo, v zadnji vrsti vinograda, 50 m stran od asfaltne lokalne ceste. Višina vinske trte med rastno sezono doseže 2m. Lega je polodprta na vrhu griča: na zahodu - 15 m stran od postaj ležijo stavbe fakultete. Severni del je poraščen z mešanim gozdom. V vinogradu se izvaja intenzivna pridelava grozdja. Teren je izbočen in nagnjen proti JZ. 15m stran od postaje je postavljen daljnovod.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Pobočje proti NE (od NNW do SE) Nadmorska višina: 500 m
Nagib terena: 19° Smer nagiba terena: 160°
Profil terena: Vrsta lokacije: vinograd
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: evtrična rjava tla, na laporju, koluvialna
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis meteorološke postaje:

15718 Meranovo
Datum postavitve postaje na lokaciji: 09.09.2009
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A733, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD MB, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor (info)

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Padavine 0.2 mm 0 mm 21.7.2017 19:30 Padavine na višini 2 m
Relativna vlaga 2 m 42,44 % RH 21.7.2017 19:30 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Temperatura 2 m 26,54 °C 21.7.2017 19:30 Temperatura na višini 2 m
Omočenost lista 0 U 21.7.2017 19:30 Omočenost lista na višini 2 mIzpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja ima osnovni nabor senzorjev. Za delovanje postaje skrbi KGZS-Zavod MARIBOR. Redne preglede delovanja in vzdrževanja postaje opravlja KGZS-Zavod Maribor. Postaja se uporablja za napovedovanje pojava bolezni in škodljivcev na področju varstva vinske trte na območju vinorodnega ožjega okoliša Hrastje-Pekre, za raziskovalne namene spremljanja bolezni in škodljivcev vinske trte in učne namene.
Opis lokacije postaje:
Postaja leži v vinogradu posestva Meranovo, v zadnji vrsti vinograda, 50 m stran od asfaltne lokalne ceste. Višina vinske trte med rastno sezono doseže 2m. Lega je polodprta na vrhu griča: na zahodu - 15 m stran od postaj ležijo stavbe fakultete. Severni del je poraščen z mešanim gozdom. V vinogradu se izvaja intenzivna pridelava grozdja. Teren je izbočen in nagnjen proti JZ. 15m stran od postaje je postavljen daljnovod.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

4563
Datum postavitve postaje na lokaciji: 01.01.1999
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A730MD, Merilna postaja

Meranovo.jpg

Postaja v vinogradu s senzorji

Meranovo (3).jpg

Vinograd na vrhu griča.

Meranovo (10).jpg

Postaja med vinogradom in poslopjem Meranovega

Meranovo (4).jpg

Postaja, v ozadju hribovje Pohorja

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.