Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Slom

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Lokacija je intenzivno sadjarska. Teren je nekoliko nagnjen. Na lokaciji je postavljena meteorološka postaja, spremlja pa se tudi fenologija škodljivih organizmov.V smeri SZ, SV in Z je velik komplek intenzivnih sadovnjakov. JZ, JV in V so njive in travniki.. Drugih ovir razen sadnih dreves v bližini opazovalnega prostora ni.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Mikro lokacija: Močan vpliv naselja, nasadov ali gozdov ter drugih velikih ovir za veter
Makro lokacija: Pobočje proti SW (od SSE do NW) Nadmorska višina: 328 m
Nagib terena: 10° Smer nagiba terena:
Profil terena: Konveksen (izbočen) Vrsta lokacije: sadovnjak - intenzivni
Urbanizacija: Nenaseljeno območje Tip tal: evtrična rjava tla, na laporju, tipična, globoka
Komentar

Opis meteorološke postaje:

42786 Slom
Datum postavitve postaje na lokaciji: 06.10.2009
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A753GSM, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO SLOVENIJE, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura 2 m -3,06 °C 19.3.2018 06:00 Temperatura na višini 2 m
Relativna vlaga 2 m 92,16 % RH 19.3.2018 05:59 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Omočenost lista 0 U 19.3.2018 05:59 Omočenost lista na višini 2 m
Padavine 0 mm 19.3.2018 05:59 Padavine na višini 2 m


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0,0 18.03.2018 205,5 I 02.01.2018
7,3 18.03.2018 17,3 I 05.01.2018
8,0 18.03.2018 9,9 I 05.01.2018
10,0 18.03.2018 1,5 I 06.01.2018

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja GSM je postavljena v sadovnjaku podjetja Meja Šentjur d.o.o.. Nadgradnja postaje A753 GSM/GPRS na verzijo 1.5.0 se je izvedla 5.5.2011. Postajo se dvakrat letno pregleda, ostala vzdrževalna dela pa se opravijo po potrebi.
Opis lokacije postaje:
Merilna postaja stoji v sadovnjaku podjetja Meja d.d. v zaselku Slom na Ponikvi. Stoji v vrsti ob betonski opori. Teren na katerem stoji postaja je nekoliko nagnjen. SZ, SV in Z se razprostira sadovnjak, JZ, JV in V so njive in travniki. Na V strani (300-400 m) pa stoji gospodarsko poslopje, kar pa z mesta, kjer stoji postaja ni vidno. Drugih ovir razen sadnih dreves v bližini opazovalnega prostora ni.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

Ni postaj.
42786Slom_0002.JPG

Merilna postaja od blizu.

42786Slom_0007.JPG

Pogled na sadovnjake zaščitene z mrežo proti toči.

42786Slom_0003.JPG

V drugi vrsti je postavljena merilna postaja, do gozda pa se razprostira sadovnjak.

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.