Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Bilje UVHVVR

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Postaja se nahaja na popolnoma ravnem terenu v sadovnjaku Sadjarskega centra Bilje. Postaja se nahaja ob robu nasada.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Popolnoma odprta lega
Makro lokacija: Ravnine Nadmorska višina: 55 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: sadovnjak - intenzivni
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: litosol, distričen, na ostalih kamninah
Komentar

Opis meteorološke postaje:

859083 Bilje
Datum postavitve postaje na lokaciji: 16.11.2015
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A753GSM, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD GO., Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura 2 m 15.48 °C 19.8.2019 05:30
Relativna vlaga 2 m 99.99 % RH 19.8.2019 05:30
Omočenost lista 10 U 19.8.2019 05:30
Padavine 0 mm 19.8.2019 05:30


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0.0 18.08.2019 3,260.9 I 02.01.2019
73.0 18.08.2019 1,794.8 I 01.02.2019
80.0 18.08.2019 1,676.5 I 02.02.2019
100.0 18.08.2019 1,358.6 I 02.02.2019

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja je GSM-GPRS tipa A753. Nameščen je osnovni nabor senzorjev za temperaturo, omočenost listja in vlago na višini 1,5m od tal in merilec količine padavin na višini 3m od tal.Za postajo je odgovoren in skrbi KGZS Zavod Nova Gorica. Postaja se uporablja za spremljanje in napovedovanje bolezni jablane in vinske trte. Redni pregledi se izvajajo dvakrat na leto oziroma po potrebi. Preko te postaje je vezana tudi postaja Mrežnik.
Opis lokacije postaje:
Postaja se nahaja na popolnoma ravnem terenu v sadovnjaku Sadjarskega centra Bilje. Postaja razen sadnega drevja nima nobenih ovir. Nahaja se pod protitočno zaščitno mrežo. Nadmorska višina je 54,7m.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

4944 Bilje
Datum postavitve postaje na lokaciji: 01.01.2001
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 16.11.2015
Tip postaje: A730MD, Merilna postaja

IMG_20151116_141836.jpg

Postaja Bilje.

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.