Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Bilje UVHVVR

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Postaja se nahaja na popolnoma ravnem terenu v sadovnjaku Sadjarskega centra Bilje. Postaja se nahaja ob robu nasada.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Popolnoma odprta lega
Makro lokacija: Ravnine Nadmorska višina: 55 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: sadovnjak - intenzivni
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: litosol, distričen, na ostalih kamninah
Komentar

Opis meteorološke postaje:

859083 Bilje
Datum postavitve postaje na lokaciji: 16.11.2015
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A753GSM, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD GO., Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura (2 m) 3.7 °C 29.11.2021 00:00 Temperatura na višini 2 m
Relativna zračna vlaga (2 m) 100 %RH 29.11.2021 00:00 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Omočenost lista (1,5 m) 10 U 29.11.2021 00:00 Omočenost lista na višini 1,5 m
Padavine 1.4 mm 29.11.2021 00:00 Padavine na višini 2 m


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0.0 29.11.2021 667.2 I 01.01.2021
7.3 29.11.2021 115.9 I 22.01.2021
8.0 29.11.2021 86.0 I 22.01.2021
10.0 29.11.2021 34.6 I 22.01.2021

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaj je bila 9.8. prestavljena iz nasada po protitočno mrežo, na mesto izven nasada. Nameščen je osnovni nabor senzorjev.Za postajo je odgovoren in skrbi KGZS Zavod Nova Gorica. Postaja se uporablja za spremljanje in napovedovanje bolezni jablane in vinske trte.
Opis lokacije postaje:
Postaja se nahaja na popolnoma ravnem terenu ob sadovnjaku Sadjarskega centra Bilje.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

4944 Bilje
Datum postavitve postaje na lokaciji: 01.01.2001
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 16.11.2015
Tip postaje: A730MD, Merilna postaja

IMG_20151116_141836.jpg

Postaja Bilje.

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.