Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Povezava na BBCH ključ (slike, opisi):

http://spletni2.furs.gov.si/agromeT/feno/feno.asp?ID=7

Črnova (Gradišnik) - jablana (Malus domestica Borkh.)

Datum zadnjega
podatka za to postajo: 21.3.2020 00:00
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2011
Datum
opazovanja
BBCH koda in opis Delež
rastlin v fenofazi
Opombe
27.04.2011 27.04.2011 65 Polno cvetenje: najmanj 50% cvetov odprtih, prvi venčni listi odpadajo 60 %
27.04.2011 27.04.2011 67 Venenje cvetov 40 %
20.04.2011 20.04.2011 63 Odprtih okoli 30% cvetov
18.04.2011 18.04.2011 61 Začetek cvetenja: okoli 10% cvetov odprtih
11.04.2011 11.04.2011 57 Stadij rožnatih popkov
11.04.2011 11.04.2011 59 Socvetja v balonskem stadiju
07.04.2011 07.04.2011 56 Stadij zelenih popkov: ločeni posamezni cvetovi (še zaprti)
04.04.2011 04.04.2011 55 Vidni cvetni popki (še zaprti)
31.03.2011 31.03.2011 54 Stadij mišjega ušesca
23.03.2011 23.03.2011 53 Odpiranje brsta


Izpis spremljanj fenofaz za leto 2020
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2019
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2018
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2017
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2016
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2015
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2014
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2013
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2012
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2010
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2009
© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.