Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Povezava na BBCH ključ (slike, opisi):

http://spletni2.furs.gov.si/agromeT/feno/feno.asp?ID=7

Črnova (Gradišnik) - jablana (Malus domestica Borkh.)

Datum zadnjega
podatka za to postajo: 21.3.2020 00:00
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2010
Datum
opazovanja
BBCH koda in opis Delež
rastlin v fenofazi
Opombe
28.04.2010 28.04.2010 62 Odprtih okoli 20% cvetov
26.04.2010 26.04.2010 59 Socvetja v balonskem stadiju
23.04.2010 23.04.2010 57 Stadij rožnatih popkov
21.04.2010 21.04.2010 56 Stadij zelenih popkov: ločeni posamezni cvetovi (še zaprti)
19.04.2010 19.04.2010 56 Stadij zelenih popkov: ločeni posamezni cvetovi (še zaprti)
14.04.2010 14.04.2010 55 Vidni cvetni popki (še zaprti)
08.04.2010 08.04.2010 55 Vidni cvetni popki (še zaprti)
30.03.2010 30.03.2010 53 Odpiranje brsta


Izpis spremljanj fenofaz za leto 2020
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2019
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2018
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2017
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2016
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2015
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2014
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2013
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2012
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2011
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2009
© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.