Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Povezava na BBCH ključ (slike, opisi):

http://spletni2.furs.gov.si/agromeT/feno/feno.asp?ID=7

Črnova (Gradišnik) - jablana (Malus domestica Borkh.)

Datum zadnjega
podatka za to postajo: 21.3.2020 00:00
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2009
Datum
opazovanja
BBCH koda in opis Delež
rastlin v fenofazi
Opombe
27.04.2009 27.04.2009 67 Venenje cvetov
22.04.2009 22.04.2009 64 Odprtih okoli 40% cvetov
17.04.2009 17.04.2009 59 Socvetja v balonskem stadiju 90 %
14.04.2009 14.04.2009 57 Stadij rožnatih popkov 60 %
14.04.2009 14.04.2009 59 Socvetja v balonskem stadiju 40 %
07.04.2009 07.04.2009 55 Vidni cvetni popki (še zaprti)
01.04.2009 01.04.2009 53 Odpiranje brsta
25.03.2009 25.03.2009 51 Nabrekanje cvetnih brstov


Izpis spremljanj fenofaz za leto 2020
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2019
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2018
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2017
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2016
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2015
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2014
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2013
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2012
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2011
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2010
© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.